Eaton 3

Description

1AA8FRB8
1AA10FRB8
1AA12FRB8
1AA10FRB10
1AA12FRB10
1AA10FRB12
1AA12FRB12
1AA16FRB12
1AA16FRB16
1AA20FRB16
1AR20FRB20*
1AV20FRB20**
1AA24FRB24
TTC12 Part #
1BA6FRB6
1BA8FRB6
1BA6FRB8
1BA8FRB8
1BA10FRB8
1BA12FRB8
1BA10FRB10
1BA12FRB10
1BA12FRB12
1BA16FRB12
1BA16FRB16
1BA20FRB20
OTC Part #
1GA4FRC4
1GA6FRC4
1GA8FRC4
1GA6FRC6
1GA8FRC6
1GA8FRC8
1GA10FRC8
1GA10FRC10
1GA12FRC12
1GA16FRC16
1GA20FRC20
1GA24FRC24
TTC Part #
1AA4FRC4
1AA6FRC4
1AA8FRC4
1AA6FRC6
1AA8FRC6
1AA8FRC8
1AA10FRC8
1AA10FRC10
1AA12FRC12
1AA16FRC12
1AA16FRC16
1AR20FRC20*
1AV20FRC20**
1AA24FRC24
TTC12 Part #
1BA6FRC6
1BA8FRC6
1BA8FRC8
1BA12FRC12
1BA16FRC16
1BA20FRC20
OTC Part #
1GA4MR4
1GA6MR6
1GA8MR6
1GA8MR8
1GA12MR12
1GA16MR12
TTC Part #
1AA4MR4
1AA6MR6
1AA8MR6
1AA8MR8
1AA12MR12
1AA16MR12
TTC12 Part #
1BA6MR6
1BA8MR6
1BA8MR8
1BA12MR12
1BA16MR12
Female SAE 45° Swivel (FS)
OTC Part #
1G4SL4
1G6SL6
1G8SL6
1G8SL8
1G12SL12
1G16SL16
1G20SL20
1G32SL32
TTC Part #
1A4SL4
1A6SL6
1A8SL6
1A8SL8
1A12SL12
1A16SL16
1AP20SL20*
1AT20SL20**
1A32SL32
TTC12 Part #
1B6SL6
1B8SL6
1B8SL8
1B12SL12
1B16SL16
1B20SL20
Male Boss O-Ring (MB)
1G8FL8
1G12FL8
1G12FL10
1G12FL12
1G16FL12
1G20FL12
1G16FL16
1G20FL16
1G24FL16
1G16FL20
1G20FL20
1G24FL20
1G32FL20
1G20FL24
1G24FL24
1G32FL24
1G24FL32
1G32FL32
1G40FL32
1A8FL8
1A12FL8
1A12FL10
1A12FL12
1A16FL12
1A20FL12
1A12FL16
1A16FL16
1A20FL16
1A24FL16
1AP16FL20*
1AT16FL20**
1AP20FL20*
1AT20FL20**
1AP24FL20*
1AT24FL20**
1AP32FL20*
1AT32FL20**
1A20FL24
1A24FL24
1A32FL24
1A24FL32
1A32FL32
1A40FL32
1B8FL8
1B12FL8
1B12FL10
1B12FL12
1B16FL12
1B20FL12
1B16FL16
1B20FL16
1B24FL16
1B16FL20
1B20FL20
1B24FL20
1B32FL20
1B24FL24
1B32FL24
1B24FL32
1B32FL32
1B40FL32
1G8FLA8
1G12FLA8
1G12FLA10
1G12FLA12
1G16FLA12
1G16FLA16
1G20FLA16
1G16FLA20
1G20FLA20
1G24FLA20
1G20FLA24
1G24FLA24
1G24FLA32
1G32FLA32
1G40FLA32
1A8FLA8
1A12FLA8
1A12FLA10
1A12FLA12
1A16FLA12
1A12FLA16
1A16FLA16
1A20FLA16
1AP16FLA20*
1AT16FLA20**
1AP20FLA20*
1AT20FLA20**
1AP24FLA20*
1AT24FLA20**
1A20FLA24
1A24FLA24
1A32FLA24
1A24FLA32
1A32FLA32
1A40FLA32
1B8FLA8
1B12FLA8
1B12FLA10
1B12FLA12
1B16FLA12
1B20FLA12
1B16FLA16
1B20FLA16
1B16FLA20
1B20FLA20
1B24FLA20
1B24FLA24
1B32FLA24
1B32FLA32
1G8FLB8
1G12FLB8
1G12FLB10
1G12FLB12
1G16FLB12
1G12FLB16
1G16FLB16
1G20FLB16
1G24FLB16
1G16FLB20
1G20FLB20
1G24FLB20
1G32FLB20
1G16FLB24
1G20FLB24
1G24FLB24
1G32FLB24
1G32FLB32
1G40FLB32
1A8FLB8
1A12FLB8
1A12FLB10
1A12FLB12
1A16FLB12
1A20FLB12
1A12FLB16
1A16FLB16
1A20FLB16
1A24FLB16
1AP16FLB20*
1AT16FLB20**
1AP20FLB20*
1AT20FLB20**
1AP24FLB20*
1AT24FLB20**
1A16FLB24
1A20FLB24
1A24FLB24
1A32FLB24
1A24FLB32
1A32FLB32
1A40FLB32
1B8FLB8
1B12FLB8
1B12FLB10
1B12FLB12
1B16FLB12
1B20FLB12
1B16FLB16
1B20FLB16
1B24FLB16
1B16FLB20
1B20FLB20
1B24FLB20
1B16FLB24
1B24FLB24
1B32FLB24
1B24FLB32
1B32FLB32
1B40FLB32
1B8FLG8
1B12FLG12
1B16FLG12
1B16FLG16
1B20FLG16
1B20FLG20
1B24FLG20
1B24FLG24
1B32FLG32
1B8FH8
1B12FH8
1B12FH10
1B12FH12
1B16FH12
1B16FH16
1B20FH16
1B20FH20
1B24FH20
1B24FH24
1B32FH32
1B8FHB8
1B12FHB12
1B16FHB12
1B16FHB16
1B20FHB16
1B20FHB20
1B24FHB24
1B32FHB32
1G4BF4
1G6BF6
1G8BF6
1G8BF8
1G10BF10
1G12BF12
1G16BF16
1G20BF20
1G24BF24
1G32BF32
1A4BF4
1A6BF6
1A8BF6
1A8BF8
1A10BF10
1A12BF12
1A16BF16
1AT20BF20**
1B6BF6
1B8BF8
1B12BF12
1B16BF16
1B20BF20
1B24BF24
1G4JM4
1G6JM6
1G8JM8
1G12JM12
1G16JM16
1G20JM20
1A4JM4
1A6JM6
1A8JM8
1A12JM12
1A16JM16
1AP20JM20*
1AT20JM20**
1B8JM8
1B12JM12
1B16JM16
1B20JM20
1G4BFA4
1G6BFA6
1G8BFA8
1G10BFA10
1G12BFA12
1G16BFA16
1G20BFA20
1A4BFA4
1A6BFA6
1A8BFA8
1A10BFA10
1A12BFA12
1A16BFA16
1AT20BFA20**
1B8BFA8

1B12BFA12
1B16BFA16
1B20BFA20
1G4BFB4
1G6BFB6
1G8BFB6
1G8BFB8
1G10BFB10
1G12BFB12
1G16BFB16
1G20BFB20
1A4BFB4
1A6BFB6
1A8BFB6
1A8BFB8
1A10BFB10
1A12BFB12
1A16BFB16
1B8BFB8
1B12BFB12
1B16BFB16
1B20BFB20
1G4BT4
1G6BT6
1G8BT8
1G12BT12
1G16BT16
1G20BT20
1A4BT4
1A6BT6
1A8BT8
1A12BT12
1A16BT16
1AT20BT20**
1B6BT6
1B8BT8
1B12BT12
1B16BT16
1B20BT20
1B24BT24
1G4BP4
1G6BP6
1G8BP6
1G8BP8
1G12BP12
1G16BP16
1A4BP4
1A6BP6
1A8BP6
1A8BP8
1A12BP12
1A16BP16
1G5DL4
1G6DL4
1G8DL6
1G10DL6
1G12DL8
1G16DL10
1G20DL12
1G25DL16
1G32DL20
1G40DL24
1A5DL4
1A6DL4
1A8DL6
1A10DL6
1A12DL8
1A16DL10
1A20DL12
1A25DL16
1AT32DL20**
1A40DL24
1B8DL6
1B10DL6
1B12DL8
1B16DL10
1B20DL12
1B25DL16
1B32DL20
1G6DLA4
1G8DLA6
1G10DLA6
1G12DLA8
1G16DLA10
1G20DLA12
1G25DLA16
1A6DLA4
1A8DLA6
1A10DLA6
1A12DLA8
1A16DLA10
1A20DLA12
1A25DLA16
1AT32DLA20**
1G5DLB4
1G6DLB4
1G8DLB6
1G10DLB6
1G12DLB8
1G16DLB10
1G20DLB12
1G25DLB16
1A5DLB4
1A6DLB4
1A8DLB6
1A10DLB6
1A12DLB8
1A16DLB10
1A20DLB12
1A25DLB16
1AT32DLB20**
1G5DK4
1G6DK4
1G8DK6
1G10DK6
1G12DK8
1G16DK10
1G20DK12
1G25DK16
1A5DK4
1A6DK4
1A8DK6
1A10DK6
1A12DK8
1A16DK10
1A20DK12
1A25DK16
1AT32DK20**
1G5DS4
1G6DS4
1G8DS6
1G10DS6
1G12DS8
1G16DS10
1G20DS12
1G25DS16
1A5DS4
1A6DS4
1A8DS6
1A10DS6
1A12DS8
1A16DS10
1A20DS12
1A25DS16
1B8DS6
1B10DS6
1B12DS8
1B16DS10
1B20DS12
1B25DS16
1B32DS20
1G6DSA4
1G8DSA6
1G10DSA6
1G12DSA8
1G16DSA10
1G20DSA12
1G25DSA16
1A6DSA4
1A8DSA6
1A10DSA6
1A12DSA8
1A16DSA10
1A20DSA12
1A25DSA16
1B8DSA6

1B12DSA8
1B16DSA10
1B20DSA12
1B25DSA16
1G6DSB4
1G8DSB6
1G10DSB6
1G12DSB8
1G16DSB10
1G20DSB12
1G25DSB16
1A6DSB4
1A8DSB6
1A10DSB6
1A12DSB8
1A16DSB10
1A20DSB12
1A25DSB16
1B8DSB6
1B10DSB6
1B12DSB8
1B16DSB10
1B20DSB12
1B25DSB16
1G5DK4
1G5EK4
1G6EK4
1G8EK6
1G10EK6
1G12EK8
1G16EK10
1G20EK12
1G25EK16
1A5DK4
1A5EK4
1A6EK4
1A8EK6
1A10EK6
1A12EK8
1A16EK10
1A20EK12
1A25EK16
1B8EK6
1B10EK6
1B12EK8
1B16EK10
1B20EK12
1B25EK16
1G4JF4
1G6JF6
1G8JF8
1G12JF12
1G16JF16
1G20JF20
1A4JF4
1A6JF6
1A8JF8
1A12JF12
1A16JF16
1AP20JF20*
1AT20JF20**
1B6JF6
1B8JF8
1B12JF12
1B16JF16
1B20JF20
1G4KF4
1G6KF6
1G8KF8
1G10KF10
1G10KF12
1G12KF12
1G16KF16
1G20KF20
1A4KF4
1A6KF6
1A8KF8
1A10KF10
1A10KF12
1A12KF12
1A16KF16
1AP20KF20*
1AT20KF20**
Nipple Assy. Part #
FC9516—0406S
FC9516—0606S
FC9516—0806S
FC9516—0408S
FC9516—0608S
FC9516—0808S
FC9516—1208S
FC9516-0810S
FJ9759-1212S
FJ9759-1616S
FJ9759-2020S
FJ9759-2424S
FJ9568-3232S
FC9515—0606S
FC9515—0806S
FC9515-0808S
FC9515—1008S
FC9515—1208S
FC9515-1010S
FC9515-1210S
FJ9760-1212S
FJ9760-1612S
FJ9760-1616S
FJ9760-2020S
FJ9760-2424S
FJ9567-3232S
FC9631—0606S
FC9631—0806S
FC9631—0808S
FC9631—1008S
FC9631—1208S
FC9631-1010S
FC9631-1210S
FJ9915-1212S
FJ9915-1612S
FJ9915-1616S
FC9712—0606S
FC9712—0806S
FC9712—0808S
FC9712—1008S
FC9712-1010S
FC9712-1210S
FJ9916-1212S
FJ9916-1616S
Nipple Assy. Part #
186101—4—6S
186101—6—6S
186101—8—6S
186101—4—8S
186101—6—8S
186101—8—8S
186101—12—8S
186101—8—10S
FC1411—1212S
FC1411—1616S
186100H6—6S
186100H8—6S
186100H8—8S
186100H10—8S
186100H12—8S
186100H10—10S
186100H12—10S
FJ8760-1212S
FJ8760-1612S
FJ8760-1616S
186103—6—6S
186103—8—6S
186103—8—8S
186103-10-8S
186103—12—8S
186103—10—10S
186103—12—10S
FC1474—1212S
FC1474—1612S
FC1474—1616S
186121—6—6S
186121—8—6S
186121—8—8S
186121—10—8S
186121—10—10S
186121—12—10S
FC1475—1212S
FC1475—1616S
Socket Part #
FC3471—06S
FC3471—06S
FC3471-06S
FC3471-08S
FC3471-08S
FC3471-08S
FC3471-08S
FC3471-10S
FC1410-12S
FC1410—16S
FC3471-06S
FC3471-06S
FC3471—08S
FC3471—08S
FC3471—08S
FC3471—10S
FC3471-10S
FC1410-12S
FC1410-12S
FC1410—16S
FC3471—06S
FC3471—06S
FC3471-08S
FC3471-08S
FC3471-08S
FC3471—10S
FC3471—10S
FC1410—12S
FC1410—12S
FC1410-16S
FC3471-06S
FC3471-06S
FC3471-08S
FC3471-08S
FC3471—10S
FC3471—10S
FC1410—12S
FC1410—16S
Complete Fitting Part #
2272° Elbow
FC5963-0808S
FJ9775-1212S
FJ9775-1616S
FJ9775-2020S
FJ9775-2424S
30° Elbow
FC5965-0808S
FJ9776-1212S
FJ9776—1616S
FJ9776—2020S
FJ9776-2424S
45° Elbow
FC9627-0808S
FC9627-1210S
FJ9777-1212S
FJ9777-1616S
FJ9777-2020S
FJ9777-2424S
60° Elbow
FC5967-0808S
FJ9778-1212S
FJ9778-1616S
FJ9778-2020S
FJ9778-2424S
6772° Elbow
FC5969-0808S
FJ9779-1212S
FJ9779-1616S
FJ9779-2020S
FJ9779-2424S
90° Elbow
FC9625-0808S
FC9625-1210S
FJ9780-1212S
FJ9780-1616S
FJ9780-2020S
FJ9780-2424S
Nipple Assy. Part #
FC4963-0808S
FJ8775—1212S
FJ8775—1616S
FC4965-0808S
FJ8776—1212S
FJ8776—1616S
FC8627-0808S
FC8627-1210S
FJ8777-1212S
FJ8777-1616S
FC4967-0808S
FJ8778-1212S
FJ8778-1616S
FC4969-0808S
FJ8779-1212S
FJ8779-1616S
FC8625-0808S
FC8625-1210S
FJ8780-1212S
FJ8780-1616S
Socket Part #
FC3471-08S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC3471-08S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC3471-08S
FC3471-10S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC3471-08S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC3471-08S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC3471-08S
FC3471-10S
FC1410-12S
FC1410-16S
Fitting Part #
Straight split flange – Code 61 (SAE J518)
FC9725—0808S
FC9725—1208S
FC9725-1210S
FJ9761-1212S
FJ9761-1612S
FJ9761-1616S
FJ9761-2016S
FJ9761-2020S
FJ9761—2420S
FJ9761—2424S
FJ9761—3224S
FJ9569—3232S
Straight split flange – Code 62 (SAE J518)
FC9853-1208S
FJ9762-1212S
FJ9762-1612S
FJ9762-1616S
FJ9762-2016S
FJ9762-2020S
FJ9762-2420S
FJ9762-2424S
FJ9762-3224S
221/2° Elbow split flange – Code 61 (SAE J518)
FC9929-0808S
FC9929-1208S
FJ9763-1212S
FJ9763-1612S
FJ9763-1616S
FJ9763-2016S
FJ9763-2020S
FJ9763-2420S
FJ9763-2424S
FJ9763-3224S
FJ9571-3232S
2272° Elbow split flange – Code 62 (SAE J518)
FC5957-1208S
FJ9764-1212S
FJ9764-1612S
FJ9764-1616S
FJ9764-2016S
FJ9764-2020S
FJ9764-2420S
FJ9764-2424S
FJ9764-3224S
Nipple Assy. Part #
FC8725—0808S
FC8725—1208S
FC8725—1210S
FJ8761-1212S
FJ8761-1612S
FJ8761-1616S
FJ8761-2016S
FC8853-1208S
FJ8762-1212S
FJ8762-1612S
FJ8762-1616S
FJ8762-2016S
FC8929-0808S
FC8929-1208S
FJ8763-1212S
FJ8763-1612S
FJ8763-1616S
FJ8763-2016S
FC4957-1208S
FJ8764-1212S
FJ8764-1612S
FJ8764-1616S
FJ8764-2016S
Socket Part #
FC3471-08S
FC1410-12S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC1410-16S
FC3471-08S
FC3471-08S
FC1410-12S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC1410-16S
FC3471-08S
FC1410-12S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC1410-16S
Complete Fitting Part #
Fitting Part #
60° Elbow split flange – Code 61 (SAEJ518)
FC9802—0808S
FC9802—1208S
FJ9769-1212S
FJ9769-1612S
FJ9769-1616S
FJ9769-2016S
FJ9769-2020S
FJ9769-2420S
FJ9769-2424S
FJ9769-3224S
60° Elbow split flange – Code 62 (SAEJ518)
FC7330-1208S
FJ9770-1212S
FJ9770-1612S
FJ9770-1616S
FJ9770-2016S
FJ9770-2020S
FJ9770-2420S
FJ9770-2424S
FJ9770-3224S
6772° Elbow split flange – Code 61 (SAEJ518)
FC9726-0808S
FC9726-1208S
FJ9771-1212S
FJ9771-1612S
FJ9771-1616S
FJ9771-2016S
FJ9771-2020S
FJ9771-2420S
FJ9771-2424S
FJ9771-3224S
FJ9579-3232S
6772° Elbow split flange – Code 62 (SAEJ518)
FC5960-1208S
FJ9772-1212S
FJ9772-1612S
FJ9772-1616S
FJ9772-2016S
FJ9772-2020S
FJ9772-2420S
FJ9772-2424S
FJ9772-3224S
Nipple Assy. Part #
FC8802—0808S
FC8802—1208S
FJ8769-1212S
FJ8769-1612S
FJ8769-1616S
FJ8769-2016S
FC6330-1208S
FJ8770-1212S
FJ8770-1612S
FJ8770-1616S
FJ8770-2016S
FC8726-0808S
FC8726-1208S
FJ8771-1212S
FJ8771-1612S
FJ8771-1616S
FJ8771-2016S
FC4960-1208S
FJ8772-1212S
FJ8772-1612S
FJ8772-1616S
FJ8772-2016S
Socket Part #
FC3471-08S
FC3471-08S
FC1410-12S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC1410-16S
FC3471-08S
FC1410-12S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC1410-16S
FC3471-08S
FC3471-08S
FC1410-12S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC1410-16S
FC3471-08S
FC1410-12S
FC1410-12S
FC1410-16S
FC1410-16S
Fitting Part #
FC9727-0808S
FC9727-1208S
FC9727-1210S