Mud hopper parts

Description

Amalgamate hopper ZPH150 mud hopper parts

No.Part NamePart No.QtyNo.Part NamePart No.Qty
1Bottom plateZHP150001110WasherZHP1500108
2ReducerZHP150002111Butterfly valveZHP1500118
3JetZHP150003112HornZHP1500121
4TeeZHP150004113U type boltZHP1500132
5Connection SleeveZHP1500051214NutZHP1500142
6FlangeZHP1500061215WasherZHP1500152
7HopperZHP1500071216PlugZHP1500161
8BoltZHP150008817Connection PlateZHP1500171
9NutZHP1500098