electric actuator

Chongqin Chuanyi electric actuator

Chongqing chuanyi Automation Co.,ltd

Model

Torque

N.m

Torque range

N.m

(%)

s/90°

mm

M8610+A8010

500

360—900

40%—90%

30~150

200

M8610+A8020

800

420—1050

40%—100%

32~160

200

M8620+A8020

1200

720—1800

40%—80%

32~160

200

M8620+A8040

1600

810—2025

40%—100%

32~160

250

M8630+A8040

2500

1440—3600

40%—80%

32~160

250

M8630+A8090

4000

1800—4500

40%—100%

32~160

250

M8640+A8090

6000

3200—8000

40%—90%

32~160

250

M8640+A8200

8000

4800—12000

40%—100%

43~214

500

M8650+A8200

12000

7200—18000

40%—100%

43~214

500

M8640+A8400+G6804

16000

16000—24000

40%—100%

85~418

500

M8650+A8400+G6804

24000

14400—36000

40%—100%

 

Posted in InventoryList.