electric actuator

Chongqin Chuanyi electric actuator

Chongqing chuanyi Automation Co.,ltd

Model

最大切断力KN

调节力矩范围KN

速度设定范围mm/s

最大行程mm

连接法兰ISO5210

M8610+L8210

8

3.2~8

0.6~2.9

50,100

F10

M8520+L8220

16

6.4~16

0.6~2.9

50,100

F10

M8620+L8230

25

10~25

0.7~3.5

63,125

F10

M8630+L8240

40

16~40

0.8~4.1

60,100,160

F14

Model

最大切断力KN

切断推力范围KN

速度设定范围mm/s

最大行程mm

连接法兰ISO5210

M8510+L8210

8

3.2~8

0.6~2.9

50,100

F10

M8520+L8220

16

6.4~16

0.6~2.9

50,100

F10

M8520+L8230

25

10~25

0.7~3.5

63,125

F10

M8530+L8240

40

16~40

0.8~4.1

60,100,160

F14

 

 

Posted in InventoryList.