ELEVATORS

Jiangsu Rutong Machinery, Jiangsu rushi machinery elevators

DRILL PIPE ELEVATOR – CENTER LATCH
HGGELEVATOR,MANUAL,TYPE:HGG,SERIES:G,CENTER LATCH,                                                                                                                                          500TON,BORED FOR 5″ DRILL PIPE,18 DEG TAPPER.ELEVATOR, DRILL PIPE, 5″, HGG 500 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
HGGELEVATOR,MANUAL,TYPE:HGG,SERIES:G,CENTER LATCH,                                                              500TON,BORED FOR 5-1/2″ DRILL PIPE,18 DEG TAPPER.ELEVATOR, DRILL PIPE, 5-1/2″, HGG 500 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
HGG6-5/8″ 500 TON CENTRE LATCH TYPEELEVATOR, DRILL PIPE, 6-5/8″, HGG 500 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
GGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 6.5/8″  DRILL PIPE, MODEL GG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 350TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 6-5/8″, GG 350 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
GGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 5-1/2″  DRILL PIPE, MODEL GG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 350TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 5-1/2″, GG 350 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER
GGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 5″ DRILL PIPE, MODEL GG (DDZ127),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 350TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 5″, GG 350 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
GGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 4-1/2″ DRILL PIPE, MODEL GG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 350TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 4-1/2″, GG 350 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
GGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 4″ DRILL PIPE, MODEL GG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 350TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 4″, GG 350 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
GGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 3-1/2″ DRILL PIPE, MODEL GG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 350TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 3-1/2″, GG 350 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
MGGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 5-1/2″  DRILL PIPE, MODEL MGG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 5-1/2″, MGG 250 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
MGGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 5″  DRILL PIPE, MODEL MGG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 5″, MGG 250 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
MGGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 4-1/2″  DRILL PIPE, MODEL MGG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 4-1/2″, MGG 250 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
MGGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 4″  DRILL PIPE, MODEL MGG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 4″, MGG 250 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
MGGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 3-1/2″ DRILL PIPE, MODEL MGG (DDZ101),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 3-1/2″, MGG 250 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
DDZ150 (RG)ELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 5-1/2″  DRILL PIPE, MODEL RG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 5-1/2″, RG 150 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
DDZ150 (RG)ELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 5″  DRILL PIPE, MODEL RG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 5″, RG 150 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
DDZ150 (RG)ELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 4-1/2″  DRILL PIPE, MODEL RG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 4-1/2″, RG 150 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
DDZ150 (RG)ELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 4″  DRILL PIPE, MODEL RG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 4″, RG 150 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
DDZ150 (RG)ELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 3-1/2″  DRILL PIPE, MODEL RG (DDZ101),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 3-1/2″, RG 150 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
DDZ150 (RG)ELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 2-3/8″ DRILL PIPE, MODEL RG (DDZ101),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 2-3/8″, RG 150 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
DDZ150 (RG)ELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 2-7/8″ DRILL PIPE, MODEL RG (DDZ101),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 2-7/8″, RG 150 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
MGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 3-1/2″DRILL PIPE, MODEL MG (DDZ101),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 3-1/2″, MG 100 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
MGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 2-7/8″  DRILL PIPE, MODEL MG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 2-78″, MG 100 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
MGELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 2-3/8″  DRILL PIPE, MODEL MG (DDZ),  CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL PIPE, 2-3/8″, MG 100 TONS, CENTRE LATCH, 18DEG SHOULDER, API 8A
DRILL COLLAR ELEVATOR
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 9-1/2″ DRILL COLLAR, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 9-1/2″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 9″DRILL COLLAR, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 9″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 8-1/2″  DRILL COLLAR, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 8-1/2″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 8-1/4″ DRILL COLLAR, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 8-1/4″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 8″ DRILL COLLAR, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 8″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 6-1/2″ DRILL COLLAR, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 6-1/2″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 6-1/4″ DRILL COLLAR, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 6-1/4″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 6″ DRILL COLLAR, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 6″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 4-3/4″ DRILL COLLAR, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 4-3/4″, SLX 100 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 2-7/8″ DRILL COLLAR, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 2-7/8″, SLX 100 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 9-1/2″DRILL COLLAR, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 9-1/2″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 9″DRILL COLLAR, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 9″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 8-1/2″  DRILL COLLAR, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 8-1/2″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 8-1/4″ DRILL COLLAR, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 8-1/4″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 6-1/2″ DRILL COLLAR, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 6-1/2″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 6″ DRILL COLLAR, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 6″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 4-3/4″DRILL COLLAR, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 4-3/4″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 4-1/4″  DRILL COLLAR, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 4-1/4″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 2-7/8″DRILL COLLAR, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 2-7/8″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 3-1/8″ DRILL COLLAR, MODEL TA100,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 9A STANDARD.ELEVATOR, DRILL COLLAR, 3-1/8″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
CASING ELEVATOR – SIDE DOOR
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 9-5/8″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 350TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 9-5/8″, SLX 350 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER30″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 30″, SLX 250 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER24″ CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 24″, SLX 250 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 20″ CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 20″, SLX 250 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 13-3/8″ CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 13-3/8″, SLX 250 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 10-3/4″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 10-3/4″, SLX 250 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 9-5/8″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 9-5/8″, SLX 250 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 7″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 250TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 7″, SLX 250 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 20″ CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 20″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 18-5/8″ CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 18-5/8″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 16″ CASING MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 16″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 13-3/8″ CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 13-3/8″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 11-3/4″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 11-3/4″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 10-3/4″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 10-3/4″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 9-5/8″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 9-5/8″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 8-5/8″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 8-5/8″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 7-5/8″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 7-5/8″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 7″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 7″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 6-5/8″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 6-5/8″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 5-1/2″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 5-1/2″, SLX 150 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 4-1/2″  CASING, MODEL SLX,  SIDE DOOR TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 4-1/2″, SLX 100 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXBJ TYPE SLX SIDE DOOR ELEVATORS FOR  2-3/8″ TUBING, 100T CAPACITYELEVATOR, TUBING, 2-3/8″, SLX 100 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXBJ TYPE SLX SIDE DOOR ELEVATORS FOR  2-7/8″ TUBING, 100T CAPACITYELEVATOR, TUBING, 2-7/8″, SLX 100 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
SLXBJ TYPE SLX SIDE DOOR ELEVATORS FOR  3-1/2″ TUBING, 100T CAPACITYELEVATOR, TUBING, 3-1/2″, SLX 100 TONS, SIDE DOOR, 90DEG SHOULDER, API 8A
TUBING ELEVATOR – CENTER LATCH
DD/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 4-1/2 EUE TUBING, MODEL DD,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, EUE TUBING, 4-1/2″, DD 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 2-3/8 EUE TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, EUE TUBING, 2-3/8″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 2-3/8 NU TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, NU TUBING, 2-3/8″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 2-7/8 EUE TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, EUE TUBING, 2-7/8″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 2-7/8 NU TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, NU TUBING, 2-7/8″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 3-1/2 EUE TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, EUE TUBING, 3-1/2″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/150ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 3-1/2 NU TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, NU TUBING, 3-1/2″, TA 150 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 4-1/2 EUE TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, EUE TUBING, 4-1/2″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 4-1/2 NU TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, NU TUBING, 4-1/2″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA4/100CENTRAL LATCH ELEVATORS 4” HT40 PROFILE FOR TUBING  100TONSELEVATOR, HT40 TUBING, 4″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 4 EUE TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, EUE TUBING, 4″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 4 NU TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, NU TUBING, 4″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 3-1/2 EUE TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, EUE TUBING, 3-1/2″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 3-1/2 NU TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, NU TUBING, 3-1/2″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 2-7/8 EUE TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, EUE TUBING, 2-7/8″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 2-7/8 NU TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, NU TUBING, 2-7/8″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 2-3/8 EUE TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, EUE TUBING, 2-3/8″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
TA/100ELEVATORS (COMPLETE) FOR 90DEG SHOULDER 2-3/8 NU TUBING, MODEL TA,  CENTER LATCH TYPE, RATED CAPACITY 100TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, NU TUBING, 2-3/8″, TA 100 TONS, CENTER LATCH, 90DEG SHOULDER, API 8A
SUCKER ROD ELEVATOR
SRESUCKER ROD ELEVATOR FOR EACH SIZE
SUCKER ROD HOOK, RATED CAPACITY 25 TON WITH SPRING HOOK
SUCKER ROD ELEVATOR, 1″, RATED CAPACITY 20 TONS
PLATE SET FOR RANGE 3/4″ – 7/8″ SRE
PLATE SET FOR RANGE 1″ SRE
HEAVY DUTY ROD HOOK, RATED CAPACITY 25 TONS
SINGLE JOINT ELEVATORS – CENTER LATCH
7″以下吊卡(含)吊具链长1.2M
7″~13.3/8″吊卡(不含)吊具链长1.5M
13.3/8″以上吊卡(含)吊具链长2.5M
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 30″CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 5TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 30″, SJ 5TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 24″CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 5TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 24″, SJ 5TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 20″ CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 5TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 20″, SJ 5TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 18-5/8″ CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 5TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 18-5/8″, SJ 5TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 13-3/8″ CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 5TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 13-3/8″, SJ 5TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 10-3/4″ CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 5TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 10-3/4″, SJ 5TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 9-5/8″ CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 5TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 9-5/8″, SJ 5TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 8-5/8, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 5TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 8-5/8″, SJ 5TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 7″ CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 5TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 7″, SJ 5TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 6-5/8″  CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 5TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 6-5/8″, SJ 5TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 5-1/2″ CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 4TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 5-1/2″, SJ 4TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 5″CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 4TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 5″, SJ 4TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 4-1/2″ CASING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 4TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 4-1/2″, SJ 4TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJSINGLE JOINT ELEVATORS 4” PROFILE FOR TUBING (已配吊具)ELEVATOR, HT40 TUBING, 4″, SJ 4 TONS, PROFILE, 90DEG SHOULDER, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 3-1/2″ TUBING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 4TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 3-1/2″, SJ 4TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 2-7/8″ TUBING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 4TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 2-7/8″, SJ 4TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
SJELEVATORS (COMPLETE) FOR 2-3/8″ TUBING, MODEL SJL , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 4TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD (已配吊具)ELEVATOR, CASING, 2-3/8″, SJ 4TONS, SINGLE JOINT CENTER LATCH, API 8A
单根吊卡吊具SLING LIFT ASSEMBLY, FOR SINGLE JOINT ELEVATORS, 5 TON, 3/4″
SPELEVATORS (COMPLETE) FOR 18DEG TAPERED SHOULDER 5″  DRILL PIPE, MODEL SP , SINGLE JOINT CENTRE LATCH TYPE, RATED CAPACITY 4TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.(没配吊具,如需同SJ吊具)
SLIP TYPE ELEVATOR
HYCELEVATORS (COMPLETE) FOR 6-5/8 “CASING, MODEL HYC,  SLIPTYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 6-5/8″, HYC 150TONS, SLIPTYPE, API 8A
HYCELEVATORS (COMPLETE) FOR 7-5/8 “CASING, MODEL HYC,  SLIPTYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 7-5/8″, HYC 150TONS, SLIPTYPE, API 8A
HYCELEVATORS (COMPLETE) FOR 7 “CASING, MODEL HYC,  SLIPTYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 7″, HYC 150TONS, SLIPTYPE, API 8A
HYCELEVATORS (COMPLETE) FOR 4-1/2 “CASING, MODEL HYC,  SLIPTYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, CASING, 4-1/2″, HYC 150TONS, SLIPTYPE, API 8A
HYCSLIP ASSEMBLY FOR HYC
HYCINSERT FOR HYC
HYTELEVATORS (COMPLETE) FOR 3-1/2 ” TUBING , MODEL HYT,  SLIPTYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, TUBING, 3-1/2″, HYT 150TONS, SLIPTYPE, API 8A
HYTELEVATORS (COMPLETE) FOR 2.7/8 “CASING, MODEL HYT,  SLIPTYPE, RATED CAPACITY 150TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.ELEVATOR, TUBING, 2-7/8″, HYT 150TONS, SLIPTYPE, API 8A
HYTSLIP ASSEMBLY FOR HYT
HYT39258-2 SLIP SIZE 3 1/2″ WITH INSERTS
HYT39259-2 SLIP SIZE 2 7/8″ WITH INSERTS
HYT24774 INSERT FOR 3 1/2″
HYT24773 INSERT 2 7/8″
HYT29255 INSERT 2 3/8″
HYT39214-1 SLIP SETING RING 2 3/8″
YCYC SLIP TYPE CASING  ELEVATORS RANGE  4 1/2″  TO 7”     75 TONS  BODY ONLY LESS SLIPS
YCONE SET 7“ SLIPS ASSY (C/W ONE SET 7″ DIES)
YCONE SET 5 1/2″ SLIPS ASSY (C/W ONE SET 5 1/2″ DIES)
YC5 1/2″ *5″ DIES
YCONE SET 4 1/2″ SLIPS ASSY (C/W ONE SET 4 1/2″ DIES)
YCINSERT FOR YC
YTYT SLIP TYPE TUBING ELEVATORS RANGE  2-3/8”  TO 3-1/2”   75 TONS  BODY ONLY LESS SLIPS
YTONE SET 3 1/2“ SLIPS ASSY (C/W ONE SET 3 1/2″ DIES)
YT3 1/2″ * 2 7/8″ DIES
YTONE SET 2 7/8″”X 2 3/8″ SLIPS ASSY (C/W 2 3/8″ DIES)
YCINSERT FOR YC
MYTELEVATORS (COMPLETE) FOR 2.7/8″ TUBING, MODEL MYT,  SLIP TYPE, RATED CAPACITY 40TONS, MANUFACTED TO API 8A STANDARD.
MYTSLIP ASSEMBLY FOR MYT
MYTINSERT FOR MYT
Posted in InventoryList.