NOV Parts

NOV Parts

Wire Rope Assy NOV PN: 0338

QTY: 1

PIN NOV PN: 90872

QTY: 4

Washer, Lock-Reg NOV PN: 50908-C

QTY: 6

Spring PN: 89016

QTY: 3

Screw, Driller PN: 89037

QTY: 2

Packing Set for washpipe PN: 703429-G3U

QTY: 2

U- Bolt PN: 80416

 

Valve Ball VARCO BJ: 96276-16

QTY: 2

Connector, O-ring Boss/37 Varco BJ PN: 56529-16-12-S

QTY: 2

Elbow,90,37 O-ring Varco BJ PN: 56532-16-S

QTY: 2

Pump Varco BJ PN: 74652

QTY: 1

Coupling, Flexible drive Varco BJ PN: 73884-1

QTY: 2

Repair Kit-Hand Pump Varco BJ PN: 73529

QTY: 1

LINK CONNECTING VARCO PN: 80392

QTY: 4

CHAIN, 4 LINKS VARCO PN: 80390-2

QTY: 2

WASHER, FLAT, 1 1/2″ VARCO PN: 50824-R-C

QTY: 8

NUT, HEX-HEAVY, 1 1/2″ -6 VARCO PN: 50524-C

QTY: 8

SHACKLE VARCO PN: 8484

QTY: 4

ROD, 1 1/2″ DIA VARCO: 4277-1

QTY: 2

Lock Wire .051 Diameter (Roll or Can) VARCO BJ PN: Z6001

QTY: 4 ROLL

Posted in InventoryList.