Rexroth valve

Rexroth valves

MTO-4-31-AVR
020.0431.180.0312.7(JAHNS)
Hydraulic Pump PISTON(PLUNGER),[EA10VSO100DR/31R-VPA12N00/REXROTH],115L/MIN,1200rpm,160kg/cm2,FOR STS2 VOD COVER LIFTING
REXROTH的液压泵1个
力士乐的模拟放大器  RA2-1/10 R902091800  数量3个,插头R902603063  数量3个
TDY15/3   (ZDB6VA2-42/100)
R1824-532-10
TDY15/3   (ZDR6DP2-43/25YM)
RWA-055-SLH-P-C3 B
TDY15/3   (Z1S 6 R30-40/V)
R1806-551-31
TDY15/3  R901052558  (4WRTE16E200L-4X/6EG24EK31/F1M)
RSA-055-SNS-S
MNR:R90044371,线圈220VDC,含插接头4WE6D62/EG220N9K4/V,000123093499
053400227FD872
VT-MAC8-1X/S8-EM4-7AX4     控制板    订货号:R901405343
Z2FS6-2-44/2QV  6个
纵剪电磁阀&02-119752 DG4S4W 016A B61
纵剪电磁阀&02-119767 DG4S4W 012A B60
纵剪电磁阀&02-120015 DG424W 12C B60
纵剪电磁阀&02-126392 DG4S4W 012B B60
纵剪电磁阀&02-153981 DG4S4W 012C BB078
纵剪电磁阀&880524 DG4S4W 018B WB 50
纵剪电磁阀&B3323-110AC
纵剪电磁阀&DG4V-3S-2A-M-FW-B5-60
0820 060 761—-5个
0820 060 771–15个
R419800546
R416004908
R416004775
0822406321
R480644304
0821401133
0821401132
2716320120
PGH2-2X/008RE07VU2
4WRBKE 16 W1-180SJ-10/6ZG24EK31/A1D3M  MNR:0811404933  FD:30925
0 820 025 904
0 820 055 102
0 820 055 502
0 820 025 176
0 820 051 026
0 820 027 904
0 820 028 904
M-4SEW6D3X/420MG24N9K4QMAG24
RGS1A60D50MKES275RGS1A60D50MKES275
气阀  0 820 023 025  (焊机专用)
电磁阀线圈 1 824 210 243  (24V)
PSG6130
HC24/1.1-A4/400BWHZF
电液比例换向阀放大板 E-RI-AE-05F/I10 (ATOS) (主阀型号:DPZO-AE-273-L5/D1-31) 台 电磁阀膜片,ZCW/DN20mm/PN1.0MPa,*,弱爆炸波吹灰器… 100
电磁阀,5281,burkert,230V,null,null burkert 5281 A13.0 NBR M5 G1/2 PN0.2-16bar 50-60HZ 8W 6
电磁阀,ZCW-1,*,AC220V,PN1.0Mpa,DN20mm 2
电磁阀,ZCW-1k,*,220V,PN1.0Mpa,DN20mm 2
电磁阀,5281,burkert,230V,null,null burkert 5281 A13.0 NBR M5 G1/2 PN0.2-16bar 50-60HZ 8W 3
电磁阀,Best-Nr.0200,*,AC220V,, 3
电磁换向阀,4WE10J30/CG24N9K4,*,24V, , 3
电磁溢流阀,DBW10B-2-50B,*,AC24V, , 5

电磁换向阀,4WE10J31B/CG24N9Z5L,*,24V,, 1
电磁换向阀,DSG-03-2B2-A240-N1-50,*,浓密机,NXZ24A 2
电磁阀,5281,burkert,230V,null,null A13.0 NBR M5 G1/2 PN0.2-16bar 230V 50-60HZ 8W 10
电磁阀,ZCW-1,*,AC220V,PN1.0Mpa,DN20mm 常闭 10
电磁阀,DMF-2,*,DC24V,0.4MPA-0.6MPA, 20

电磁阀,ZCW-K,*,220V,*,DN20mm 常开 10
电磁换向阀,4WE10G20/AW220,*,*,, 2
0811404180
0811404094
2121010120数量20
R412005002数量10
CML40.2-SP-330-NA-NNNN-NN
板卡插槽 VT3002-1-2X/32F
板卡插槽 VT3002-1-2X/48F
品牌:Rexroth   电磁阀
型号:HSZ10A105-3X/AS200-BS200M00
数量: 20 个
Z2S10-4-3X  3个
S25A1.0   1个
\WE-6J70/HG24N9K4\DN6
DZ 20-2-5X/200V
通讯模块 R-IBS IL 24 BK-T/U
FWA-ECODR3-FGP-03VRS-MS
R-IL PB BK DP/V1-PAC
MKD071B-035-GP0-KN
4WRPH-6-C3-B24L-20/G24Z4/M
4WRAE 6 W1-30-23/024K31/FIV
R901278780   4WE 10 EB5X/EG24N9K4/M
M-3SEW10U1X/420MG24N9K4
4WE6C62/EG24N9K4
4WE10C50/EG24N9K4/M
DBEME10-5X/315YG24K31M
4WE10HA50/EG24N9K4/M
4WE6D6X/EG24N9K4
4WE6GA6X/EG24N9K4
PVV52-1X/193-68RA15DLMC
4WRTE35E1000L-4X/6EG24K31/F1
A7VO160LRD/63R-NPB01
M-3SED10UK1X/350CG24N9K4
4WRSEH10V100PE-3X/G24K0/A1V
A15VS0175LRDRA0V/10MRVE4B21EU0000-0
A4VS0125DFE1
4WE10C3X/EG24N9K4
M-3SEW6C3X/420MG24N9K4
A4VS040DFE1/10R-PPB13N00
4WE10J3X/EG24N9K4
DBEME10-70/350YG24K31AM
R901273451A PIN FUNCTION
3339122161
PGP517B0230AD1H3NJ9J5S-517A023
3339122187
PGP517B0440AD1K6NP5P3C-517A033
0820022514 2
0821302558 5
R404068943 4
HED8 0A-20/100K14  2个
2FRE16-43/100LBK4M  1个
HED8 0A-20/350K14  2个
0820058501
3710200000
3723522220
4WRAE6W1-30-2X/G24K31/F1VZ31
4WRZ10F1-74-7X/6EG24N9EK4/D3M
A10VS071DFR/31R-PPA12N0
EDIN43563-BF6-3/PG11NO.00021267
4WRZ10E1-85-7X/6EG24N9K4/D3M
4WRAE6W1-30-2X/G24K31/FNZ31
4WRZ25W6-325-7     电磁溢流阀
4WR232M
VT-SWA-1-13/DFEE  R900913641
比例阀        4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/F1M
减压溢流阀    3DR10P5-6X/200Y/00M
减压阀        ZDR10DA3-40/150Y
双单向节流阀  Z2FS 22-3X/S
双单向节流阀  Z2FS 10-7-3X/
盖板          LFA 16 GWA-6X/P10
柱塞泵        A10VSO100DRS/32R-VPB12N00-S1439
液压马达      A2FM28/61W-VBB040
DBW10B1-30B/315AW220-50NZ5L
品牌:Rexroth   电磁阀
型号: R422 102 539
数量: 6 个
气缸 Rexroth  0822064000   10个
平衡阀GR-G03-A2-20
4WE 6D62/OFCG24N9K4  1个
M-3SED-6UK13/350CG24N9K4
A10VD140DFLR/31R-PSD62N00
DBW 10 B2-52/315-6EG24NK4
4WE 10J33/CG24N9K4
A11VLO190LRDH2/11R-NZD12K02
4WE 10E33/CG24N9K4  都是一个
4WRZ10-W6-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M
4WE6D62/OFEG24N9K4
4WE6J62/EG24N9K4
ZDR10DA2-5X/150Y
ZDR6DA2-43/150Y
4WE10J50/EG24N9K4
Z2DB10VD2-4X/200V
4WRZE16W6-150-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
DBW10A2-52/200-6EG24N9K4
PGF2-2X/011RE01VE4
PGF2-2X/008RE01VE4
4WE6G53/A W220-50NZ4
R911298372 SN:HCS021-0A1JX
MFZ12-90YC  5个
液压阀4WE6G53/A  2个
4WE 6D62/OFCG24N9K4
DBW10B1-30B/315AW220-50NZ5L
4WRA10W40-10B/24NZ4/M 10 1个
力士乐 LFA32DBU2A2-71/315A315 数量5
5711000300
模拟量输出模块R-IB IL A01/SF-PAC  R911170787  2个
R983032413 2FRM 6 B 36-2X/10QMV-IN001
R900205508 2FRM 6 B36-3X/10QMV
T6ED-085-050-1R03-B1
R190611900  10个
R192111931,206L  8个
PAV6.3RKP4AA 400BAR6.3CM/3U
491514Q3-D400Q3-220V-50HZ-13W
Z2FS10-20  2个
R900500226  1个
0498317103
R404059088
R412017979
0822010824
0820038126
R431002825
0830100460  5个
电磁阀线圈  R900021389EP467(额 定电压:24VDC,额定电流:1.25A,线圈内径:6MM,应用场合:拖轮,使用机型A10VSO  2个
换向伺服阀 0811 404 405  1个
0 608 820 112  1个
0830100460
0830100434
R480627300
0821401132 2个
1070917152 2个
0608701002  2个
0608701001  2个
0821401222??Φ32 H160? 368 110 316 0  1个
R412020404??Φ16 H200  1个
0 830100488  1个
顶轴油泵头/V20F-1S13S-1C11K-22    威格士  1个
油马达/2-290AA2C-E    2个   EATON VICKERS
订货号5724550220
ZDR6P2-43/75YM 45   5个
4WRAE10W30-L2X/G24K31/A1V
4WRAP 6 W7-04-30-G24K/M-00
R431002825  HD-2-FX  P50970-3
Z1S10P50-1-4X/75YM
ZDR6DP2-4X/75YM
Z2DB10VC2-4X/315V
DZ20-2-5X/200
DR30-5-5X/100Y
DA10-2-5X/200-17
TY-Z4S-10-1
TY-2FRM10-30/50L
A10VSO140DR/31R-PPB12N00
4WEH16J7X/6EG24NETS2K4/B10
4WEH25J6X/6EG24NETS2K4/B10
Z2S10-2-3X
SV30PA3-4X/V
SL20GA-2-4X/V
RVP-16-02-L20
RVP-10-02-L20
RVP-30-02-L20
4WE10E3X/CG24N9K4
4WE6J6X/EG24N9K4
3DR10P5-62/100Y/00M
R901236928
R404061165
4WE6D7X/HG24N9K4/V
DBW20B-1-5X/315-6EG24N9K4
4WE 6 H6X/EG24N9K4
ZDB6VB2-4X/200V SO2
DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4
DB10-1-5X/315
R900021909    VT-VSPA2-1-11/T1    2件
R900214081    VT-VSPA2-50-10/T1  4件
3339121250 PGP517B0330CD1H3NP4P2C-517A023
3339121214 PGP517B0380CD1H3NP5P3C-517A033
3349131079 PGP511B0190CL6H2NE6E5S-511B019
3349121507 PGP511B0140CL6H2NE6E5S-511A004
3339121073 PGP517B0250CD1H3NP4P2C-517A025
3349211141 PGM511A0230CL6H2HE3E3RDATG4*
3349111189 PGP511A0210CA1H2NL2L2B1B1
齿轮泵 AZPF-12-008 RHO30KB
电磁换向阀 4WE6J62/EG24N9K4/B10
电磁换向阀 4WE6Y6X/EG24N9K4
单向节流阀 M-SR20KE05-1X/
减压阀 ZDR6DP2-4X/150YM
电磁换向阀 4WE6J6X/EG24N9K4
溢流阀 ZDB6VA2-4X/200V
0810040929
DREBE 6X-1X/175MG24K31F1M
5218535110
品牌:Rexroth
型号:电磁阀    R422 101 309
型号:电磁阀    R422 101 316
数量:各8个
PVG-100-F1UV-LSFY-P-1NNSN
压力调节器AS3-BAV-6012-MAH,R412007261  2个
制动电磁阀R976752767 4个
三位互通通电电磁阀261-109-110-0  2个
压力调节器AS3-R6S-6012-6AH,R412007134  4个
三位互通通电电磁阀261-109-130-0 2个
电磁阀R412010718  2个
压力调节器AS3-R6S-6012-BAH,R412007120
气水分离器AS3-FRE-6012-BAU,R412007210
HSA06A001-3X/M00 40CR 2个
0822120004
R911190004   HVR02.2-W025N
PGH4-2X/020RE11VU2
PGH2-2X/008RE07VU2
PGH4-2X/040RE11VU2
PGH3-2X/013RE07VU2
电子阀 Rexroth  R422100623
电子阀 Rexroth  0820058761
气缸 Rexroth  MNR0822120003   数量都是10
电磁阀;4WE6 J62/EG24N9K4;REXROTH
电磁阀;4WE6D62/OFFG24N9K4;REXROTH
电磁阀;H-4WH25G6X/V;REXROTH
控制阀;二通插装阀,LFA25DBW2-71-200;REXROTH
平衡阀;LFA25-D-71/;REXROTH
电磁阀;4WE6D62/EG24N9K4;REXROTH
电磁阀;ZDR6DP1-43/210YM;REXROTH
电磁阀;4WRPEH-6C3-B24L-2XG24 KO/AM;BOSCH
电磁阀;4WRLE-25V-370M-3X/G24 K0/AM;BOSCH
控制阀;4WE 6 GA6X/EG24NK4(8021200247);REXRO
减压阀;ZDR6DP2-4X/75YM(8021200186);REXROTH
电磁阀;4WE6D6X/EG24N9K4;REXROTH
电磁阀;H4WEH25G6X/6EG24N9K4(936600);REXROTH
4WE  6 J70/HG24N9K4
4WE  D62/EG24N9K4
4WE  10 J50/HG24N9K4/M
4WE  D62/OFEG24N9K4
4WE  10 J50/HG24N9K4
品牌:Rexroth
型号:
G/V40-11 MNR:R900056552   位置开关  1个
MNR:R900174537            位置开关  1个
5-4WE 10U10B50/EG24K4 QM0G24/M  MNR:R901330938    电磁换向阀  1个
5-4WE 10E33/CG24K4 QR0G24S   MNR:R900972408       电磁换向阀  1个
DBE TBEX-10 315G 24K31 A1M  MNR:0811402070       换向阀      1个
H-4WEH 22 U10B76/6EG24K4QM0G24+4EW6 JB62/EG24K4   电液换向阀  1个   (大换向阀+小换向阀,一起用)
4WRLEM 25 EZ350SJ-30/G24K0/A1M+4WRPEH6 C3 B12L-20/G24K0/A1M-816     电液换向阀  1个     (大换向阀+小换向阀,一起用)
控制板\EF81-HE0-41??派克的3块
R901102360
4WE  6 J70/HG24N9K4
4WE  D62/EG24N9K4
4WE  10 J50/HG24N9K4/M
4WE  D62/OFEG24N9K4
4WE  10 J50/HG24N9K4
ZDR6DP2-43*150YM
4WREE6W32-23/G24K31/A1V
5610141530  10个
5610141520  10个
4M310-8   24v    8件
4V310-10  电压220V 50件
4M310-8   AC220V   10件
4V410-15  AC220V   50件
K25D2-25  DC110    20件
K23JD-L25 DC110    20件
0821100012
0821000003
0820005201
0820402106
S15A1.0/
S30A5.0/
DBDS10K 1X/100
Z2S10-2-3X
4WE10D5X/EG24N9K4/M+Z5L
4WEH16D7X/6H24N9ETK4/B10
PV7-17/10-14REO/MCO-16
A4VSO180DR/30R-PPB13N00
Z2FSK 6-2-1X/2QV
4WE6Y6X/EG24N9K4
4WE6D6X/CG24N9K4
4WE6 J7X/HG24N9K4
4WE10J3X/CG24N9K4
4WE6 D7X/HG24N9K4
R900475112  LFA80DB2-63/025  1
1815500294  LFR25DBE49-1X/   1
OILGEAR
PVG-100-F1UV-RGFK-P-NNN/L048NN/1148
5-4WE 10U10B50/EG24K4 QM0G24/M  MNR:R901330938    电磁换向阀  1个
5-4WE 10E33/CG24K4 QR0G24S   MNR:R900972408       电磁换向阀  1个
DBE TBEX-10 315G 24K31 A1M  MNR:0811402070       换向阀      1个
H-4WEH 22 U10B76/6EG24K4QM0G24+4EW6 JB62/EG24K4   电液换向阀  1个   (大换向阀+小换向阀,一起用)
4WRLEM 25 EZ350SJ-30/G24K0/A1M+4WRPEH6 C3 B12L-20/G24K0/A1M-816     电液换向阀  1个     (大换向阀+小换向阀,一起用)
R480960489
5727450220
R 412009690
3DR10P5-62/200Y/00M(R900916660 )
3WE6A6XEW230N9DL
DGMFN-7-Y-A2H-B2H-10
4WRKE-27-W6-500L-3X/6E-G24-E-K31
4WEH16HD7X/OF6EG24N9ES2K4/B10
DBDA20P1X/315
M-3SED6UK1X/350CG24N9K4
4WE6E6X/EG220N9K4/V
P2105R00C1C23LA20N00A1B2P
3349111T04
3349111104   PGP511M0070CG2H2XK1K1B1B1
力士乐 柱塞泵  R902451774   AL A10V O 28 DRG /52L-VSC11N00
力士乐 温控阀  R900556573  MHDBDT 06 G0-2X/280T082M06
R939056503  AXIAL-PISTON PUMP SP 355 SR-V-EP2430560
5724550220
4WRE6 W32-21/G24K4/V
4WRE6 E08-21/G24K4/V
PV7-17/10-14REO/MCO-16
A10VS071DR/31R-PPA12N00
VT-VRRA 1-527-20/VO/2STV+VT3002-1-2X/32F
液压胶管381-8 PARKER 50 M
胶管总成F7012516C920166N-1600 PARKER 8 PC
胶管总成F381-C91C-8-4-6-C-1500 PARKER 8 PC
液压接头 1C943-12-5-c PARKER 30 PC
R490 103 004
R480 146 257
FD 55904 DBW 20B2-52/ 315S6EG24N9K4R12
4WE6-J62/EG24N9K4
FD 55605; ZDB 6 VP2-42/315V
3WE6-B62//EG24N9K4, FD 40226, P MAX 350 BAR
SN3, FD51911, 3DREP 6C-21=25EG24N9K4/M=00
R917001941 – 40只
1837001270 – 20 只
R917C59046 – 50 只
R917000163 – 20只
R917005165 – 20只
DBW10B2-5X/100-6EG24N9K4R12
4WRBKE 16 W1-180SJ-10/6ZG24EK31/A1D3M  MNR:0811404933  FD:30925
870XAFJP-D3RS
BOSCH 3842992888
DRBC-LBN
1518222708   AZPF-12-004RNF20MB
1518222838   AZPG-12-032RHO20KM
R415010399
派克油马达 780-0470-000-031
R901435305   HAB20-330-6X/0G09G-2N111-CE
R911310168
压力传感器..HED80P1X/100Z14.
2122208180
V14-160-SVS-HOE3N-N000-N-00-160/060-010
SL30PB1-30B/
SL-10-PB-2-4X
3DREM16P6X/200YG24K4V
H-4WEH16G7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4.5
控制板\EF81-HE0-41\比例阀\D91FWB31HC2NLW0\派克   3块
1CEB300F35S3
A10VS028DFR1/31R-PPA12N00  2个
DBDH10K1X/315
SNH-G01-AR-R-D2-11
0810091225  4WE6C1X/ZG24N9K4/ZV
Z2FS10-20B/V
EA4VSO125/10R-VPBK+EA4VSO125/10R-VZB
Z2S16-30
EA4VSO710V/10R-VPBN
Z2S10-3-3X/V
Z2FS22-31/S2
SCA25CZ2X/V
S20A1/2
KHB-M30×1.5-1212-01X
SCA25AZ2X/V
5811290650
4WRZE10W6-50-70/6EG24N9ETK31/F1M
3DREM16P-60/200YG24K4V
4WRDE16V200L-52/6L24K9/V
博士气动换向阀:0820  410  111
电磁换向阀 4WE10G3X/CG24N9K4
电磁换向阀 4WE10G3B/CG24NZ5L
比例溢流阀 DBEME10-7X/350YG24K31AM
M-SR20KE02-1X
SCA25CZ2X/V
SCA25AZ2X/V
DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4
406 G200-A00-0-M
Z2FS16-3X/S2
FD16FA-2X/B03V
4WE10J33/LG24N9K4
4WRZ16W100-31/6A24NETZ4
4WEH22E74/6EG24N9ES2DZL
4WE10J21/AW220-50NDZL/V
4WRZ25W1-220-51/6A24NETZ4/D3V
Z2FS10-XX/S2/V
3424802014  带线及插头
3424802000
SUN-DMDA MAN
GHPA1-D-6+GHPP1-D-6
GHPA1-D-7+GHPP1-D-7
VT3002-1-2X/48F
1PFG2-4X/008RC20MB
1518222838
A10VSO140DRS/32R-VPB22U99
S30A1.0  2个
H-4WMM16J7X/F  2个
H-4WMM16E7X/F  3个
4WMM10J7X/F    3个
SD6322D20-AA
EA4VS040DFR/10R-VZB 13N00
制管设备配件 液压阀座 HSA06A001-3X/M00 40Cr
4WE6E6X/EG220N9K4/
4WRKE16E125L-3X/6EG24K31/F1D3M
0811402614  FESX 32CA-1X/320LZ4M
KSDER1NB/HN11V13W07
KSDER1NB/HN11V
3788194
V14-160-SVS-HOE3N-N000-N-00-16
1PF1R4-1X/8.00-500RA01M01
4WE10J33/CG24N9K4
10-52/200YG24K31M
10-52/200YG24K31M
D33/OFCG220N9K4
1PF1R4-1X/8,00-500RA01M01 停产
Z2FS6-2-4X110QV
4WE6H62/EW230N9K4
4WE10C3X/CW230N9K4
CS351S-D MNR:0608830254
VNK3C281 MNR:0608800543
ESA040G MNR:0608841031
5GE19 MNR:0608720058
R900561288????1
R900956101????1
R900900630????1
R900409898????1
R900561286????1
R900561270????1
RS10M35S4SN9JW50
VV01 321 GOQ F1
026-54517-H
R415001990
PN-SYSTEM
B1096SP1 VAKUUMERZEU
MCR5D750L50Z32B4M
4WEH16E7X/6EG24N9ETK4/B12
ABZMS-41-1X/0500M2-K24
R934004894
Z4WE6X254-31/EG24K4QMAG24/V/60
5673011340
比例阀ED07    R414000773带附件
比例阀ED4      支架R414002582
比例阀ED4      插头18254484029
比例阀ED4      插头R419800109
螺丝密封圈(备一套密封)  R414001681
比例阀ED07    R414000703带附件
比例阀ED4      R414002413带附件
插头2ED07     1824484028
底板ED07       5610211052
插头1ED07     1824484029
5763520220
R902082969   HALL-SPEED SENSOR HDD1L16NA/20-S+M
5777060220
5776070220
MFJ12-27YC AC220V
5776070220
MA-7-795704-06
压力继电器HED80P/12/630K14
4WE6 EB624EG24N9K4,REXROTH
博士0830100355
润滑系统低压泵 MODEL:C3EBC-118 SERIAL:B3904-05    1台
A11VO95LRS/10R-NSD12K01
/HED4OP15/350Z14L220S  询价
4WE10D3X/CG24NZ5L
4WE10Y3X/CG24NZ5L
DRE10-30/20Y
R415001990 特价
4WE4E-2X/EG24N9K4
R932500366
电磁溢流阀 DBW-20-A-1-5X/315-6A-G24-Z5 个 1
电磁溢流阀 DBW-10-A-2-5X/315-6A-G24-Z4 个 1                                         液压阀DG4V53CMUC660 个 4                                                                 比例溢流阀KCG6W25DZMU1H110 件 2
比例溢流阀 KCG3L250 DZMUH 110 P15 T10 件 2
减压阀 Y-ZDR6DP2-4X/21 YM     个 2
润滑系统低压泵 MODEL:C3EBC-118 SERIAL:B3904-05
柱塞泵 A2F056/61R–PPB05
电磁线圈 HM2220-230V   功率8W     个 3
R900724225   VT-DFP-C-2X/G24K0/0/V
规格型号
M-3SED6UK1X/350CG24N9K4
431507STBMG60,
4WE10J3X/CG24N9K4
ZDR10DP2-5X/210YM
DR6DP2-5X/210YM
4WE6J6X/EG24N9K4
Z2S6-3-6X/
OK8725G-B16-C2-G1-D24–304-IP65
AD-25,0.5-7Bar,PN16
001.094.0X0
SP/SMB13/2E1/420,15L/min
SP/SMB9/2E1/210*6,3.5L/min*6(带底座、过滤器)
SP/SMB9/2E1/040
SP/SMB13/2E1/420,15L/min
SP/SMB9/2E1/210*6,3.5L/min*6(带底座、过滤器)2
询购:一、0821302506一件。二、0821303511一件。三、0821300917四件
比例方向阀4WRDE16V1-350L-5X/6L24K9/M-280
液压线圈插头R901017029  240VAC/DC1.5A,
液压电磁阀线圈R90071036E20  205VDC30W
4WRAE 10 W60-22/G24K31/A1V
PVQ20-B2L-SE1S-21-C21-12      1个
35V-30A-1A-22R                1个
HM20-20/315-C-K35   0..315BAR 4..20MA 18..36VDC     0..315BAR 4..20MA 18..36VDC
4WE10J-3X/CG24N9K4+00057292+00057292
LFA63DBU2B2-7X/400A315
H-A4VSO500DR/30R-PPH25N00
4WE6EB62/EG4WE6EB62/EG
4WE6G62/EG24N9K4
DBW10A2-5X/315-6EG24N9K4+00057292
4WE6J62/EG24N9K4(MNR:R900561288) PMAX=350BAR
4WE6U62/EG24N9K4(MNR:R900572785)
AB31-14/3-1A2A-TA
PVH057R01AA10E252004001001AE010A
D1MW1CNJW1P75X624 24V1.25A
780-0470-000-079
112A-071ATO-F S/N-0031 16507B
泵 PV092R1K1T1NMMC
R412016374  2个
R412016476  6个
R412016119  1个
0822120004  2个
0822392208  8个
0822392207  2个
PV-10-6146-00/3/8(常开)
PV-10-6146-00/3/8(常闭)
品牌:Rexroth   气缸
型号:MNR0821401133
数量:1个
PVM025A1UBLSFYP-1NNNN-38.2
PVM-025-A1UB-LSFY-P-1NNNN
美国奥盖尔
BUCHER   DVPB-1-16-25-S1-N
0510525076
521-855-511-0
5285110020
5218555110
R901170487Z1FG6P8-4X/V
4WRKE10W8-100L-3X/6EG24K31/A5D3M-280
R901096419LC32A20D7X/V-004
Z2S6B1-6X/
AA10VSO10DRG/52R-VKC64N00ESO857序列号:R902464595
力士乐气动滤芯
0821 300 353
0821 303 529
0821 300 142
FHV5241E3-15
K170LS-04-HK15-001200778430952-741126-001
PV140R1K1T1PMMC
PV092R1K1T1PFDS
73216BN2MT00N0C111Q3
R431002825   1个
R431002833   2个
R431002836  P050975-2    2个
高压球阀KHB-G1/2-1212-03X-G-SW09 551012贺德克
PVG一130-F1UBLSFY-P-1NNSN
PVG-130-F1UB-LSFY-P-1NNSN
R900423725
R900205577
R900746367
R900015261
R900769369
R900448035
R901170487Z1FG6P8-4X/V
4WRKE10W8-100L-3X/6EG24K31/A5D3M-280
R901096419LC32A20D7X/V-004
Z2S6B1-6X/
AA10VSO10DRG/52R-VKC64N00ESO857序列号:R902464595
Z2FS6A-2-4X/2QV
DBDS30P1A/315
AAA10VSO28DRG/31R-PKC62N00序列号:R910940792
AA4VSO/180DR/30R-PPB13N00
PGZ4-1X/032RA07VE4RD10545序列号:R901230024
R901370939
R928005927
R934004628
R901104395
R1605 804 31 X 281
R416001179
5610141310
5772070220
5610264530
DG4S4W-016C-H-60           1个
DG4S4LW-012A-H-60-S471     1个
DG4V-3S-OBL-M-U-H5-60      1个
KDG4V-3-33-30X-VM-U-H7     1个
KCG-3-L2500-Z-U-H1-10-P15-12D   1个
布赫  型号;QXM42-020R-HS-NSKRF1PA
力士乐电磁换向阀
5811221310/r402002293 110V 50-60HZ 3台
5813220110/581-32 110V 50-60HZ 4台
电磁换向阀底座 电磁阀型号:5812221310 4台
阀   R422100623
线圈 1824210827
ZDR10DP2-5X/150YM   3件
0821 900 964                  5件
0821 300 861                   5件
压力补偿器ZDC25P-20B/M
型号 :PVG-150-A1UV-RGFY-P-1NN/FNN/1252
订货号 :13908930
SCA25AZ-2X/M
HED8  0A  12/200  K14 3个
柱塞泵 VICKERS,PVH131QIC-RBF-13S-10-C25V-31 台
型号
AZPFF22-028/014.RHO3030KB-S9997
MTR10-18/18A-W-I-HUUV
MTR10-16/16A-W-I-HUUV
CM3-2A-R-I-E-AQQE-F-A-A-N
SB20-8 SQQE
SB15-5 SQQE
SB32-6 SQQE
SV100B960505V30047
CDL4-10 F5WPC
PGH5-30/100RE11VE4
PGH4-30/050RR11VU2
PGH4-30/050RE11VE4
PGH4-30/032RR11VU2
PGH4-30/032RE11VU2
PGH4-30/032+GH4-3X/020REVU2
58111460130
DBETE-6X50Y G24K31A1V
AW40-06D-A
CP96SDB63-750C
CP96SDB63-500C
SC40*500(DONT)
SC40*500(AIRTAC)
R415002685
0821300901
1827231010
0821300304
0821300920
02-137306-U
3525V30A14-1DA22R
KCG 3 350DZMUH110P15 T12
5351630300
r402002302
手动换向阀4WMM10J10B /FN
手动换向阀4WMM 10JB 10B/F
电磁球阀M-3SEW6C30B/420
液压阏块测压接头PT-4 M10*1
液压阀块测压接头PT-7 M60*2
溢流阀DBDS6K1X315(力士乐)
液控单向阀TXVE .
08021插装式R1/2 DH8 PN20
20
Z2S1645X
Z4WEH16X163-53/6EG24ETK4B10D3
Z2S6B1-6X/
R901170487Z1FG6P8-4X/V
R901096419LC32A20D7X/V-004
4WRKE10W8-100L-3X/6EG24K31/A5D3M-280
DB20?2?5X/315
AA10VSO10DRG/52R-VKC64N00ESO857序列号:R902464595
AA4VSO/180DR/30R-PPB13N00
AB20-11/K1,G1/4
Z2S10-3-3X
Z2FS6A-2-4X/2QV
4WE6J62/EG24N9K4/B10
DBDS30P1A/315
AAA10VSO28DRG/31R-PKC62N00序列号:R910940792
3750422020  Pg=1.6MPa Dg=50
0510110322
Rexroth
H E00750955
592
REXROTH自力水阀 R000002319
5673011340
4WE6J62/EG24N9K72L SO407
R416001179
PV7-1X/63-71RE07D0-16
PLP30.34S0-04S5-LED/EB-N-FS
缸 Rexroth  5283130200  20个
A10VSO100DRG/31R-PKC62N00
AAA10VSO100DFR/31R-PKC62N00
AA10VSO100DFR/31R-PKC62N00 BH00908603
AA10VSO100DRG/31R-PKC62N00
3842525734  1个
REXROTH 4WE 6 J6X/CW220RN9Z5L   MNR 2个
3WE  6 A6X/CW220RN9Z5L  2个
R902422162,10VSS/5KHZ/+.-4.5MM,  1个
5811670650
4WE6J70/HG24N9K4配接线插头
0820023026
0820023502
0820035026
SL20PA2-42
SL30PA2-42
A6R0578B1-E
LS1950/P/N 01950
PHP1050R210
DP14R-310D
PR4-30/6.30-500RA01M01
4WRPEH-6-C3-B15P-20/G24K0/A1M
CG2V-6GW-10
Z4S16-2X/M
R900546257  4WE6D73-6X/EG24N9K4/A12
5811290540
5813290540
5812170540
7354200000
电磁阀线圈R900071037  194011  4809  230V/60HZ 230V/50HZ  90VA/550VA
电磁阀线圈R900071030  194011  4410  230V/60HZ 230V/50HZ  50VA/220VA
电磁阀线圈R900071037  194011  2607  230V/60HZ 230V/50HZ  90VA/550VA
R901017022
放大器底座   VT3002-2X/32D   4件
比例放大器  VT5035-176   3件
放大模板    VT5035-1X   3件
4WE10D3X/CG24N9K4(力士乐)?5个
4WE6D7X/HG24N9K4(力士乐)??5个
4WE6J7X/HG24N9K4(力士乐)??5个
8850062871
R0530-145-10
R901017025
R901205197A 比例阀线圈
0821100011
R928018931   2.0030G40-A00-0-M
VT-11118-10
HED 8 OP-20/200K14
HED 8 OA-20/100K14
RVP30-02-L2X
S10P3.0
力士乐气动5811670650   2个
P25主油泵 7049111085
溢流阀 R10-PH-10
定位组合调压阀 HD-2-FX
复位组合调压阀 HD-2-X
两位三通阀 2-HA-1
三位四通阀 2-HA-2
三位四通阀 2-HA-2-Z
取力器 PTO852XGAKP-F6XS
多路阀 VA35-AA440.MB4.MA4 含手柄
四联阀 VA35-AA440.4MA4 含手柄
多路阀 VA35-AA440.5MA4 含手柄
多路阀 VA35-AA440.5MA4 含手柄
多路阀 VA35-AA440.3MA4 含手柄
多路阀 VA35-AA440.DA4-2MA4-2DA4-Z550 含手柄
多路阀 VA20-AA440.5DA3 含手柄
多路阀 VA20-AA440.6DA3 含手柄
多路阀 VA20-AA440.6DA3 含手柄
按钮阀 5634460100
R431002825
R431002833
R431004994
R431005003
R431005013
R901123656 M4-7078-20/5M4-12JHSYV01
REXROTH
型号是:
5764025270 110V
R415010399
CYLINDER ASSEMBLY
0822390607
0822390603
R422100560
REXROTH
型号是:
0811404634  4WRPEH6C3B40L-2X/G24KO/F1M
4WE10Y3X/CG24NZ5L-DN10-24VDC
DBW10A2-5X/31.5-G24NZ5L
换向阀  4WE6J6X/EW230N9K4
光导溢流阀   4WEH16R-7X/6EW230N9ETS2K4
4WEH 16 C7X/6HG24N9K4
A2F45R1P3
7V80LV1RPGMO
A7V80LV1RPGMO
脚控油门阀 H-1/P50208-1/ R431002613/ IA100
组合阀 H-2-X/P50493-3 R431002640
组合阀 H-2-LX/P50499-3 R431002654
手轮调压阀 H-4/P50967-1 R431002818
手轮调压阀 H-4/P50967-2 R431002819
手轮调压阀 H-4 /P50967-3 R431002820
主滚筒组合阀 HD-2-FX/P50970-1 R431002823/ IA295
主滚筒组合阀 HD-2-FX/P50970-3 R431002825/ IA295
司钻阀 HD-2-X/P50973-1/ R431002831/ IA295
司钻阀 HD-2-X/P50973-3 R431002833 /IA295
主滚筒组合阀 HC-2-X/P50975-3 R431002837
转盘组合阀 HE-2-FX/P51612 -1 R431002912/ IA285
转盘组合阀 HE-2-FX/P51612-3 R431002914 / IA285
快速排气阀 P52935-4 R431003040
组合阀 H-1-A/P52971-1 R431003063
二位三通脚控阀 2-BA-1/P54692-2/ R431003427 /IA198
二位三通脚控阀 2-BA-1/P54692-4 R431003429/ IA198
继气阀 4-S/P55161 R431003664
继气阀6-S/P55162 R431003665
八位换档阀 8P-1S/P55556-3 R431003806 / IA480
八位换档气缸 P55557-3/ R431003808 / IA479
转盘组合阀 HC-2-LX/P55582-3 R431003826
三位气缸 3P/P57378-00375 R431004053
二位三通阀 2-HA-1/P59331/ R431004994 / IA191
导气阀 2-HA-1L/P59332-1 R431004997
导气阀 2-HA-1R/P59333 R431005000
三位四通阀 2-HA-2/P59335/ R431005003 / IA298
导气阀 2-HA-2L/P59336-3 R431005006
导气阀 2-HA-2Z /P59339 R431005013
油门控制器 AB-1/P60266-1/ R431005441 / IA414
导气阀 2-HA-3/P61266 R431005733
导气阀 2-HA-2L/P61966 R431005927
组合阀阀 H-2-FX/P68521-2 R431007308
三位四通双锁阀 PD40041-0098 R431008258/ IA514
112A-088-AT-0-F
R1653-222-20滑块70件
R1605-202-31-296导轨70件
REXROTH
型号是:
5772080002    1件
5772070002    2件
820058311
KDG4V-3-33C30X-M-U-H7-60
DG4V-3-OBL-M-U-H5-60
DG4V-5-6CJ-M-U-H6-20
DG4V-5-2AJ-M-U-H6-20
KCG 3 L250DZMUH110P15 T1
R431003806
R431004910
R431004994
R431003427
R431003630
R431002913
力士乐   SL10PA4-4X/J50NPS10 CB/T3823 带固定螺栓
AB21-11/16-080-2-1X/M  2个
0820023026  2个
4WE6EA62/EG24N9K4
R901154385 4WRDE35V1-1000L-5L/6L24K9/WG152VR
R900779498
DZ6DP2-50B/25
气缸 Rexroth  0822334533
电磁换向阀4V310-10 南部气动
方向控制阀SXE 9573-A70-00/23N NORGREN
方向控制阀SXE9575-A70-00-23N 诺冠
单向节流阀Z2FS6-2-4X/2QV RR481624 力士乐
单向节流阀DRV 08-01.X/0 贺德克
单向阀 EBS RV-25-G1 1/4 11SMN0.5 贺德克
单向阀 EBS RV-20-G1 11SMN9 贺德克
单向阀 DFF330 3224910 贺德克
调节阀AS1200 SMC
液压胶管381-10 PARKER
直通接头GE08LMEDOMD71 PARKER
D1FVE02BCVF0A40
5811460130
ZDB6VP2-42/200V\
MNR:0811402080
DREBE 6X-10/175MG24K31A1M
5610141510
0532C04204
比例阀  4WRPEN 10 C3 B100P-2X1G24KD1A1M
PGF2-22/011RE01VE4
TYPE:MKK 25-110 MNR:R055715640
R901235353?4WE?6?D62/OFEG24N9K72L

R901247139?HSZ?06?A402-3X/FGM1-A05QMG24-84K4M00
5672310000
1 平衡阀 1CE90F4W35S4
2 二通调速阀 2FRM10-3X/50LB

3 液控单向阀 2FRM16-3X/100LB

4 减压溢流阀 3DR10P5-62/200Y/00M

5 减压溢流阀 3DR16P4-5X/200Y/00M

6 比例减压阀 3DREE10P-6X/315YG24K31V

7 比例减压阀 3DREME16P6X/100YG24K31V

8 电磁换向阀 3DREP6C-20=25EG24N9KE/M=00

9 电磁换向阀 3WE6A6X/OFEG24N9K4

10 电磁换向阀 4W6D6X/E24N9K4

11 电磁换向阀 4WE10J33/CG 24N9K4

12 电磁换向阀 4WE10D-20/AG24V
13 电磁换向阀 4WE10D3X/CG24N9K4

14 电磁换向阀 4WE10J3X/CG24N9K4

15 电液换向阀 4WE10MA3X/CG24N9K4+Z5L

16 电磁换向阀 4WE10R3X/CG24N9K4+Z5L

17 电磁换向阀 4WE6D6X/EG24N9K4/B10

18 电磁换向阀 4WE6E6X/EG24N9K4+Z5L

19 电液换向阀 4WE6J6X/EG24N9K4+Z5L

20 电磁换向阀 4WE6Y6X/EG24N9K4

21 电液换向阀 4WEH16D7X/6AG24N9ETK4+Z5L

22 电液换向阀 4WEH16J-50/AG24V

23 电液换向阀 4WEH16J7X/6AG24N9ETSK4+Z5L

24 电液换向阀 4WEH22J7X/6AG24N9ETK4+Z5L

25 电液换向阀 4WEH25J6X/6AG24NETS2K4

26 比例方向控制阀 4WR10W6-85-70/6EG24N9K4/M

27 比例换向阀 4WRA10W1-30-2X/G24K4/V

28 比例换向阀 4WRA10W1-60-2X/G24K4/V

29 比例换向阀 4WRA6W-15-2X/G24K4/V

30 比例方向控制阀(带插头) 4WRE6W-08-2X/G24K31F1V
31 电反馈比例换向阀 4WREE10W1-50-2X/G24K31F1V
32 比例换向阀 4WRZ10W1-50-2X/G24K4/V

33 比例换向阀 4WRZ10W6-85-7X/6EG24N9ETK4/D3M
34 比例换向阀 4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9K4/D3M
35 比例换向阀 4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9K4/D3M
36 比例换向阀 4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9K4/D3M
37 比例换向阀 4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9K4/D3M
38 比例方向控制阀(带插头) 4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9K31F1V
39 电液比例换向阀 4WRZ32W6-520-70/6EG24N9K4/D3M
40 电液比例换向阀 4WRZE10E-50-7X/6EG24N9ETK31F1/D3M
41 电液比例换向阀 4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9ETK31F1/D3M
42 电液比例换向阀 4WRZE10W8-85-7X/6EG24N9ETK31F1/D3M
43 电液比例换向阀 4WRZE16W6-150-7X/6EG24N9ETK31/F1M+Z31
44 电液比例换向阀 4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9EK31F1/D3M
45 电液比例换向阀 4WRZE25W6-325-71/6EG24N9ETK31/F1D3M+Z31/V
46 电液比例换向阀 4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9EK31F1/D3M
47 电液比例换向阀 4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9EK31F1/D3M
48 电液比例换向阀 4WRZE32W8-3600-7X/6EG24N9EK31F1/D3M
49 轴向柱塞泵 A10VS028DR/31R-PPA12N00
50 液压马达 A2FM10/61W-VAB040

51 轴向柱塞泵 A4VS0125DRG/22R-PPB13N00
52 恒压变量泵 A4VS0180DR/30R-PPB13N00

53 柱塞泵 A4VSO180DR/22R-PPB13N00

54 柱塞泵 A4VSO250DR/30R-PPB13N00

55 恒压变量泵 A4VSO71DR/10R-PPB13N00

56 单向阀 AB21-11/16-050-1-1X/M

57 铁水倾翻车马达 ACR10D780L60Z 3X/BTM/42

58 恒压变量泵 AE-A4VS0180DR/28(*22R)-PPB13N00

59 恒压变量泵 AE-A4VS0180DR/30R-PPB13N00

60 溢流阀 DB20-2-5X/350
61 溢流阀 DBDS10K1X/400
62 溢流阀 DBDS10P1X/200
63 插装式溢流阀(B) DBDS20K18/315V

64 溢流阀 DBDS30K1X/315
65 溢流阀 DBDS6P1X/100
66 溢流阀 DBDS6P1X/315
67 电磁溢流阀 DBW10B-2-5X/350-6EG24N9K4

68 电磁溢流阀 DBW20A1-5X/315-6EG24N9K4+Z5L

69 电磁溢流阀 DBW20A-2-5X/315-6EG24N9K4

70 电磁溢流阀 DBW20B-2-5X/350-6EG24N9K4

71 溢流阀 DBW20B3-5X/315-6EG24N9K4+Z5L

72 电磁溢流阀 DBW30A-3N-5X/315-6EG24N9K4

73 电磁溢流阀 DBW30B2-5X/200-6AG24NZ4

74 减压阀 DR10-4-5X/315YM
75 先导式减压阀 DR10-5-5X/200YM

76 减压阀 DR10-5-5X/315YM
77 减压阀 DR10-5-5X/50YM
78 减压阀 DR10-6-5X/100YM
79 减压阀 DR20-5-5X/100YM
80 减压阀 DR20-5-5X/200YM
81 减压阀 DR20-5-5X/50YM
82 单向减压阀 DR20-7-4X/50Y
83 减压阀 DR30-5-5X/100YM
84 减压阀 DR30-5-5X/200YM
85 单向顺序阀 DZ10-1-52/200X
86 单向顺序阀 DZ20-2-5X/100
87 顺序阀 DZ20-2-5X/315Y
88 先导式循序阀 DZ30-2-5X/200X

89 平衡阀 FD16KA21/B03V
90 平衡阀 FD16PA10/B03
91 平衡阀 FD25FB12/200B4G/V
92 平衡阀 FD25FB2X/200B04V

93 平衡阀 FD25PA10/B03/2
94 平衡阀 FD32KA11/B60/V
95 平衡阀 FD32PA10/B06
96 比例节流阀 FESE50CA-3X/1400LKOG1M

97 手动换向阀 H-4WMM16J7XF

98 单向阀 H71H-16Q
99 单向阀 H77X5-1.6Q1

100 插装阀 LC16A10E7X
101 插装阀 LC32A05E-7X
102 插装阀 LC32A10E7X/
103 插装减压阀 LC50DR40E7X

104 电磁换向阀  M-3SED6CK1X/350CG24N9K4

105 电磁换向阀  M-3SED6UK1X/350CG24N9K4

106 电磁阀 M-3SEW6U3X/420MG24N9K4
107 电磁提升阀 M-4SEW6D1X/420CG24N9K4

108 液压马达 MCR10D780L60Z32B7M42

109 节流阀 MG10G1X/V
110 节流阀 MG15G1X
111 管式节流阀 MG20G1X/V

112 节流阀 MG6G1X/
113 流量分流阀 MH2FANR120A4X/1A00V01

114 单向节流阀 MK10G1X/V
115 单向节流阀 MK15G1/
116 单向节流阀 MK30G1X/V
117 单向阀 M-SR10KE02-1X
118 插装式单向阀 M-SR10KE05-1X/

119 插装式单向阀 M-SR15KE05-1X

120 插装式单向阀 M-SR20KE05-1X/

121 插装式单向阀 M-SR25KE05-1X

122 插装式单向阀 M-SR30KE02-1X
123 插装式单向阀 M-SR30KE05-1X

124 单向阀 M-SR30KE30-1X/
125 插装式单向阀 M-SR8KE05-1X

126 单向阀 RVP-10-01.X
127 单向阀 S10A1.0
128 单向阀 S15A1.0
129 单向阀 S15A1.1/
130 单向阀 S20A3.0/
131 单向阀 S25A1.0
132 单向阀 S25A3.0
133 单向阀 S30A1.0/
134 单向阀 S30A3.0
135 单向阀 S52F1-10/
136 管式单向阀 S8A1/1
137 液控单向阀 SL10PA2-4X

138 液控单向阀 SL10PB-2-30-2V
139 液控单向阀 SL20PA1-4X/V
140 液控单向阀 SL20PA2-4X/
141 液控单向阀 SL20PB1-4X/V
142 板式液控单向阀 SL30PA1-4X
143 液控单向阀 SL30PA2-4X

144 液控单向阀 SL30PB1-4X/

145 液控单向阀 SL32PA2-4X

146 液控单向阀 SL52PA1-1X/
147 液控单向阀 SV20PA1-4X

148 截止式方向阀 W-3SED10CKX1X/350CC24N9K4+Z5L

149 叠加单向阀 Z1S6P1-2X/V

150 叠加式单向阀 Z1S6T2-3X/V

151 插装式溢流阀 Z2DB10VD3-4X/200

152 先导式溢流阀 Z2DB10VD-7-4X/200

153 先导式溢流阀 Z2DB6V-4X/200V

154 流量控制阀 Z2FRM6CB2-2X/32QRV

155 双单向节流阀 Z2FS10-3X/V
156 双单向节流阀 Z2FS10-5-3X/

157 双单向节流阀 Z2FS10-7-3X/
158 单向节流阀 Z2FS16-3/S2

159 叠加式双向节流阀 Z2FS22-3X/S2

160 单向节流阀 Z2FS6-2-4X/2QV

161 液控单向阀 Z2S10-2-3X/

162 双液控单向阀 Z2S10-3-3X/

163 叠加式单向阀 Z2S22-1-5X

164 液控单向阀 Z2S6-1-64

165 双液控单向阀 Z2S6-2-6X/
166 叠加式液控单向阀 Z2S6-40/

167 叠加式液控单向阀 Z2S6A1-6XL

168 整流阀 Z4S10-3X
169 调速阀 Z4S16-2X
170 叠加式溢流阀 ZDB6VA2-4X/315

171 减压阀 ZDR10DA2-5X/75Y
172 减压阀 ZDR10DP2-5X/150YM

173 减压阀 ZDR10DP3-5X/150YM
174 减压阀 ZDR10DP7-5X/210YM

175 减压阀 ZDR6DP3-4X/75YM
0490377301
R431003042
R431003041
R431003040
R431003039
R434001453
力士乐
插装阀,LC25A40E7X/-004, 2件
比例阀,力士乐比例阀,4WRZE10E85/7X6EG24N9ETK31A1D3V 3个
力士乐系列节流阀,Z2FS16-8-3X/S2 4件
插装阀盖板,LFA25WEA-7X/A10, 2件
插装式单向阀,M-SR25KE05-1X/,31.5MPa,开启压力0.05Mpa, 1个
力士乐系列压力阀,3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1V 1只
平衡阀,FD16KA2X/B03, 2个
PARKER减压阀,PRM6P25LVG   数量4
4WRZE 16 W6-150-7X/6EG24N9K31/A1D3M
3DREPE 6 C-2X=25EG24N9K31/A1M=00
4WE6J53/AG24NK4    00467162
4WE6E67-61/EG24N9K4/T07  00572738
DBETR-10/30-278   20625894 01
4WE6W53/AG24NK4  00472980
5-4WE10U32-33/CG24N9K4   123346723
DBW30B2-52/200-6EG24N9K4
DBW30B2-52/315-6EG24N9K4
DBW20B2-52/200-6EG24N9K4
DBW10B2-52/200-6EG24N9K4
DBW10B2-52/100U-6EG24N9K4
DBW10B2-52/200U-6EG24N9K4
4WEH16E72/6EG24N9ETSK4
PVH131R13AF30B252000001AD1AB010A
PVH131QIC RAF 13S 10 C25V31
PVH131R13AF30B25000000200AB0/0A
PVXS-090-M-R-DF-0000-00
DG4V-5-ZCJ-M-U-H6-20
EEA-PAM-561-A-33
KFDG5V8 33C 270N X V MU1 H1
KFDG5V7 33C 160N X V MU1 H1
0821406305
R412019209
R414002403
R480074708
R480145329
R404052668
DBDS6P 10B/200
SV20PA2-30B
DB10-1-30B/315
HED80H1*150Z1SL24S
0811 404 407
DBDS 6 G1A/315V
2.0063H6XL-B00-0-M
R928006764
4WRAB6W25 11/G24N9K4/MR
2750111121
2750111321
ZDR 6 DP2-43/150YM
Z1S 6 P05-4X/V
4WE 6 J62/EG24N9K4
4WRTE 16V200P-41/6EG24EK31/F1M
0820056501
R495000181
0822010551
0820400002
VEN ZDRE10-VP2-20/100-XLMG24-K4M-REXROTH
2122208180
齿轮同步器 FDRC041502WVR RONZIO
压力开关 EDS344-2-400-000    HYDAC
压力开关 EDS345-1-250-000    HYDAC
压力继电器 DS19  Rexroth
压力继电器 DS41   Rexroth
压力继电器 DS42   Rexroth
伺服阀 4WRPEH6C3B04L-2X/G24KO/F1M-885 Rexroth
伺服电磁阀 4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/F1M  REXROTH
水过滤器(Water Filter) PFM-0-G-0-V-0-0/SZ-0-500-S-V-2402777  DE3W6400(图号)         HYDAC
高压单筒过滤器(High Pressure Filter) MDF-BH/HC-60-O-C-3B-1.0/V                DE3H8400(CB2515-F8400) HYDAC
两位三通单电控换向阀 K23JK-L10-J(常断型)  DN10,DC24V
两位三通气控截止式换向阀 K23JK-L10(常断型)    DN10
两位三通单气控换向阀 K23K-L10             DN10
两位三通气控截止式换向阀 K23JK-15(常断型)     DN15
两位三通气控截止式换向阀 K23JK-32(常断型)     DN32
电磁换向阀 WSM06020V-01M-C-V-24DG  HYDAC
单向阀 (3-)CXCD-XCV     SUN206
节流阀 (3-)NFCC-LCV     SUN207
减压溢流阀 (3-)PPFB-LHV     SUN213
蓄能器阀组 SAF10M12T250A-S309  DN10         HYDAC
蓄能器 SB330-10A1/112A9-330A 10L 25Mpa HYDAC
通断阀块 (ISOLATION VALVE BLOCK) M-3SEW6U36/420 MG24N9K4/V             维苏威订货号:9A33056         Rexroth
执行阀块(FIRING BLOCK) Z2FS10-5-30B/V                        维苏威订货号:9C00665         Rexroth
塞棒液压控制管路 CB863-F8216/ZSZ001
高压球阀 BKH-G3/4-1123              STAUFF
测压接头 2103-01-18.10 M1=G1/4  M2=M16  HYDAC
单向阀 RHV20-PSR-ED             EMB EIFELER
蓄能器控制阀组 ABZSS20M-3X/210E/V        REXROTH
蓄能器 SB330-10A1/112U-330A       HYDAC
平衡阀 ICE90F4W35S4               EHE
高压球阀 KHB-20SR-1212-06X(DN15)    HYDAC
高压球阀 KHB-22LR-1212-02X          HYDAC
高压球阀 KHB-15LR-1212-03X-SW09     HYDAC
蓄能器控制阀组 SAF10M12T250A-S309         HYDAC
蓄能器 SB330-20A1/112A9-330A          HYDAC
蓄能器安全阀组 SAF20M12T315A-S13 DN20 PN400   HYDAC
电磁换向阀 4WE6J70/HG24N9K4/V    REXROTH
单向节流阀 DGMFN-3-X-A2W-40             VICKERS      DN6 31.5Mpa 60L/min
单向节流阀 FT257/5-38                   VICKERS    DN6 31.5Mpa
单向节流阀 DGMFN-8-X-A2W-10                      VICKERS      DN25 35Mpa  250L/min
单向节流阀 DGMFN-8-Y-A2W-10              VICKERS     DN25 35Mpa  250L/min
叠加式双单向节流阀 Z2FS22-3X/S                            REXROTH    DN25 35Mpa  360L/min  出口节流
板式单向减压阀 X(C)G2V-6FW-10               VICKERS      DN20 35Mpa  250L/min
液压球阀 KHB-G3/4-1112-01X HYDAC
DG5V-7-6BL-T-MU-H5-40   3个
DG4V5-2NJ-MU-H6-20      8个
单向阀 Z2S10-1-34/ 2个          电磁调节阀 6021A1.6FPMHS G1/8 24VTYP2506 0/250V 2个    电磁溢流阀   DBW20B1-52/315-6EG24N9K4   3个     双液控锁MNR:0811021056 FD:11W05 Z2S 22-1-51力士乐 2台     液控单向阀 Z2S16-1-30 2个    液压电磁阀  4WE10J33/CG24N9K4    2件     叠加式液控单向阀 Z2S6-1-64 2个     插装式溢流阀 DBDS10K 1C/400 12W27 2个
液压组装阀 4WEH 16 J72/6EG24N9ETK4 Rexroth 3套
节流阀 Z2 FS 16-50/S2 Rexroth 2个    平衡阀 H1530C404S0500  HC    2个
平衡阀 H1060N404S0400  HC 2个
选择阀 HC-SVE126-1498 HC 2个
先导油源阀组 HC-SE3/2 VPE-V04-30-RWG02  SUAER-DANFOSS 2个
04938-318-01
DG5V-7-6BL-T-MU-H5-40 3个
DG4V5-2NJ-MU-H6-20 8个
R412004800
DBDS10K18/315
DBDS10P1A/100
R900424155
DBDS6K18/315
DR6DP2-5/75Y
R900413241
HSE10B06A001-3/M00
R900303948
LFA16A2-71/FX1D
R90091265D
4WRAE6W30-23/G24K31/FIV  2个 询价
电磁阀;HVN4200-8;PARKER;  2个  询价
PVWJ-011-A1UV-RSAY-P-1NNNN-0034
PVWJ-011-A1UV-RSAY-P-1NNNN-G1002
100017861 QX43-025R QX-INTERNAL GEAR PUMP
ASCO
电磁阀 SCG551H417 24VDC  30个
电磁脉冲阀SCG353A047 DC24V  10个
电磁脉冲阀||SCG353A044 230/50 DN25 0.36-8.5bar   10个
脉冲阀膜片SCG353A047;带弹簧  50个
电磁脉冲阀SCG353A047 DC24V  5个
电磁脉冲阀||SCG353A044 230/50 DN25 0.36-8.5bar   5个
3DREE  16 P-6X/200YG24K31V
3375000560
R412010497
1827 009 728
1827 009 710
3608613001
4WE 6 J53/AG24NZ4 DN8MM 20MPA
4WE 6 C62/EG24N9K4B10 DN8MM 20MPA
4WEH32L63/6EG24N95SK/B10 5MPA DN50
DBW 20B1-52/100S6EG24N9K4R12 DN8MM
4WE 6 D62/EG24N9K4/B10 DN8MM 20MPA
DBW 10 B1-52/100-6EG24N9K4 DN8MM
3DREP 6 C-20=25EG24N9K4/M=00 DN8MM
4WRDE16W1-200L-5X/6L24K9/M-280
A11V0190LRD/11R-NPD12N00
4WE6J62/EG24N9K4/B10V
0 820 055 101
0 820 055 501
0 820 055 051
0 820 055 301
830100448
R440001900
R440001900(ED07)
5763573113
R412022864
R412022863
R412010767
JJG-RQQ-01
5763510220
5763573103
R412011545
02-351036  VVP2 50 RFRM 30 CVPCE BK10
0822390203
LS04-5/2SR-024DC
R900989705 AS79212 R5Ω 1.5A
R900989705 AS88207 R5Ω 1.5A
SL6PB1-6X
ZDB6VP2-42/315V
DBW30A-2-5X/315-6EG24N9K4
4WE6C50/AG24N25L
4WE6J-61B/CG24N9Z5L.
DBDS6P10/31
R928006701
DBDH6P10/200
DBDH6P10/100
DBW10B-2-50B/2006CG24N9Z5L
4WEH10R20B/6EG24NETZ5LB10
3782985 F11-006-MB-CH-K-209
R900917825  4WE6D6X/EW230N9K4/V
R900943094  4WREE10E50-2X/G24K31/F1V
温度传感器\AB31-17/0300 MS-M-K14\Rexroth  2个
热继电器\ZB150-125/KK\380V\95-125A EATON  1个
12 手动换向阀 DH-2141 DN16 进口ATOS 件 3
13 手动换向阀 DH-0131 DN6 进ATOS 件 3
14 液控单向阀 AGRLE-10 进口ATOS 件 4
15 电磁换向阀 DHI-0613/2-WP-SP667 24DC 进口ATOS 件 3
16 液控单向阀 JPR-312 进口ATOS 件 3
17 减压阀 JPG-211/210/V 进口ATOS 件 5
XB01VS0125-01RFPB13N00-10
A10VSO 71DFR/31R-PPA12K 25
SV10PB-30B/
3WE6C50/AG24NZ25L
DBW10B-2-30B/315UG24NZ4
4WE10Y20B/AG24NZ5L
0820022957
1827004861
0830100488
0830100460
0830100434
R431000660M.2.F
R431000660
2121010140
R900T00084 CYT3MXX/63/45/.420Z30B11HDKMWY
R900999T31 CDT3ME5/80/56/300Z30/B11HHKMWW
R900999T31 CDT3MS2/40/28/120Z30/B11HHEMWWWWW
PRA-DA-040-0225-0-2-2
PRA-DA-040-0185-0-2-2
2718500000
LC16DB20E-7X
LC25B20E-7X
LFA25WEA-7X
LC25A05E-7X
DRE20-6X/200YG24K4A1M
LFA16DBW2-7X/315
LFA25D-7X
PGH5-3X/080RE11VU2
PVM-130-A2UV-RSFY-P-1NNSN
PVWJ-076
PVG-130-F1UB-LSFY-P-1NNSN/844
0820055051
HM18-1X/160-C-B/V0/0 081140553
AB31-13/100-0250BAR/MPA AB31-13/100-0250BAR-MPA 45
柱塞泵\1PF1R4-19/1.60\XJD-150\45#\国产
柱塞泵\L2F012/61R-PPB06\铸钢\15KW
齿轮泵\CBD1-F201.3L4Z-CC\45#\0.75KW
齿轮泵\2D16\HT250\1.5kW
齿轮泵\CB-B6\铝合金\550W
齿轮泵\BB-B16Y\不锈钢304\8kW
螺杆泵GR 32-SMT16B-75L/钢/4KW
叶片泵PV2R1-17/铸铁/15KW
叶片泵PV2R13-10-52铸铁/15KW
叶片泵PV2R1-12-F-RAA-43/铸铁/4KW
叶片泵\PV2R1-25-F-LLR-26\铸铁\11KW
螺杆泵\SNH210R40E6.7W23\碳钢\15KW
温控泵\CH4-30 A-W-A-CVBE\316\0.82kW/IP54
温控泵\UPS32-120 F\不锈钢304\0.75kW
温控泵\TP50-290/2 A-F-A-BAQE\不锈钢304\3kW
加药泵头\GM0050PRIMNN\氟塑料\国产
温控泵\CR5-8 A-A-A-E-HQQE\不锈钢\1.1kW
温控泵\CRN32-3-A-F-G-E-HQQE\不锈钢304\1.1KW
齿轮泵 2D16\HT250  格兰富的离心泵
气动角座阀2000型/304/PN1.6MPA/DN20/气开内螺纹
气动角座阀2000型/304/PN1.6MPA/DN25/25气开内螺纹
气动角座阀2000型/304/PN1.6MPA/DN15/气开内螺纹
气动角座阀2000型/304/PN1.6MPA/DN32*32/气开内螺纹
SM4-20(15)57-80/40-10
SM4-20(15)57-80/40-10-S182
R422 101 316
P52935-4
3WE6A6X/EG24N9K4/ZV
0532 004 204
4WREE10W75-20/G24K34/B6
LFA40DB2-7X/050
R900901751
R901101640
R900049834
R901349806
R901278775
R900570174
606-1323-003-VD
PV020R1K1T1NUDM
ABZSS 30 E-3X/210E/S 309G 24K4V SO30
DBAWR 30 BH2-12/200-6EG24N9K4
R422 102 538   8个
R422 102 536   3个
调节阀MNR:0821302500
4WE 6 Q62/EG24N9K72L
PVXS-250-M-R-DF-0000-000
R900481060 DZ6DPZ-53/75Y
R900424448  G342/01
R900561276  4WE6Y62/EG24NP54
R900481060 DZ6DP2-53/75Y
R900314107
R900413204 DR6DP1-53/75Y
R901008448
SA10VSO28DFR/31R-PPA12NOOVG=28M1N=3000RPM
A10RSO28DF/31R-PPA12N00
SA10VSO18DFR/31R-PPA12N00VG=18M1N=3000RPM
比例阀4WREEM 10 W75-20/G24K34/B6V
R900958999   VT-HNC100-1-2X/W-08-P-0
4WE6J62/EG24N9DK35LSO407
R412004800
0822010662
5610111110
2WRCE100K001-11/SG24/M-54
2WRCE100K001-11/SG24/M-53
4WRPH10C3B100L-2X/G24Z4/M
4WRL16V-200M-3X/G24Z4/M
H-4WEH16Y42-72/6EG24N9ES2K4/B10D3
4WRPH 6C3 B40L-20/G24Z4/M
M-3SED6CK1X/350CG24N9K4
HED80P1X/350K14
2FRE16-4X/160LBK4M
4WE6D61B/OFCG220N9Z5L
4WE 6EB61B/OFCG24N9Z5L
2FRE  10-44/50LBK4M  MNR:R900915815  FD:55410
2FRE  6B-21/8LK4MV  MNR:R900937874  FD:55410
870XAFJP-D3RS,7049112042
1-2 TH6 L 97-10/M 01 S418
4 TH6E 97-14/TT 2 3 M 01 S 656
0820055051        24VDC  C1.2  0.35W
HED80H 20100K 14AS
0811160008
压力传感器  HED80H?20100K 14AS
PGF2-22/016RE20VU2
TB0036CP130AAAA
VM310 0608750109-102
电磁换向阀 4WE6D62/EG24N9K4 24V 力士乐
方向控制阀 4WE10D3X/CG24N9 力士乐
4WE6Y6X/EG220NZ4, DC220V
0   821 300 285
BOSCH VALVE OE1505183A0200 WITH COIL博世阀
1 电磁换向阀 SBV11-12-C-0-24 DGH 4 个
2 电磁换向阀 SBV11-11-8-C-0-24DGP 4 个
3 电磁换向阀 SV13-16-0-0-24DGH 4 个
4 电磁换向阀 SV11-10-3-0-24DGH 4 个
5 减压阀 PRV12-12-S-0-30                 4 个
R900223890
0821301525  G3/8 订货号:028279
3530200300
5750020500  订货号:0278271
液压站蓄能器075-0515-503-641    50只
滤芯|319435 01.NR1000.32227.10VG.25G25BV-.S1FILTERELECRCLEANABLE||
液体过滤器滤芯|HS01-10126B||
齿轮箱滤芯 65.1300H10XL/G40-000-B4-M  力士乐滤芯
高压过滤器滤芯 CCH151FC3
R900907674
4WE 10 G3X=CG24NK4/T12 SO9=PL
vt11118-10
0830100486-52/100-6EG24N9K4
0830100486
比例阀\VPPM-8L-L-1-G140L10HA4PS1C1\11bar\
比例阀\MPPE-3-1/8-2.5-420-B\90psi
电磁换向阀\DQK-1452\M27*2\220V\国产
二位五通电磁阀组\SY7220-4DD-02\G1/4″\220V\国产
无杆气缸密封\DGP-63-1300-PPVA-B\进口
双电控换向阀\JMFH-5-1/2-S\G1/2\24V\进口
减压阀\DN25\AR60K-10BG-X425\
气缸\SMC CDG1BN32-75
POC1-10V-F-0-075
RV8-10-1-3G-50
FAR1-10-SA-35
1827001629
1826409002
1826409000
PGP502A0058CP2D1NE3E2B1B1
PVD25EH140C2G024
100HHHMIRNS27MC100M2222
A6VM355EP2GT63W1VZH027
ACR9000P1(3)U8B0
泵  3309111353   11 04 00609
ACR9000P1(3)U6B0
5500560000
4WE6Y6X/EG24NXEZ2/B08
R407039459
压力传感器HM20-1X/400-C-K35  13个
HED80A-2X/50K14,压力开关1个
比例溢流阀DBET-6X/315G24K4V   5个
油温开关AB31-14/3-1A2A3A-Z6,一个。
力士乐压力传感器HM17-10/315-C/V0/0,一个
2991730 CPN-1611559.. 08-04-06
P1-F3-G302020W-4G23C17B7T-12
FD16FA 10/03
安沃驰 极限开关  0830100630
DREBE 6X-10/175MG24K31A1M
R900052621
R900546257
R901262067
R900561274
R900567512
4WE 10 D33/CG24N9K4
4WE 10 J33/CG24N9K4 :R900589988
R901087088
光纤电缆-力士乐-RKO0101-020.0-25M     1根
光纤-力士乐-RKO0100-00.50-0.5M     1根
伺服驱动器控制单元CSB01.1C-SE-ENS-NNN-NN-S-NN-FW   2个
DG17V-3-2N-60
4WP6D60/N
3WH6BB52
LT07MKA-2X/100/02M
PVQ13-A2R-SS1S-20-C14
R480155390
R414002004
5811172540
KBFDG4V32C20NZM1PE7H711
5283111000
FM26232112     连接螺纹BSPP 1/2
GE28LRED728/G1      1只
GE42LRED742/G11/2   2只
GE28LR3/4E28/G3/4   3只
GE35LR1ED35/G1      9只
电磁阀 4WEH2 J50B/EG24NETZ 24VDC
力士乐旗下的 Aventics 安沃驰
R414002403 压力传感器
电磁换向阀线圈;MNR:R901080794
4WE 6 H70/HG24N9K4,MNR:R901130745
4WE 6 J70/HG24N9K4/B10,MNR:R901108990
电磁换向阀线圈;MNR:R901258093
电磁换向阀线圈;MNR:R901370939
4WE 6 J70/HG24N9K4,MNR:R901089241
4WE 6 X7-62/EG24N9K4,MNR:R900913276
旋转接头31590610
SCPSD-250-14-15
0821302406
0821302400
R412006111
R412007123
R412007251
R412007261
R412007269
HEDE10A1-20/250K41G24/1N
DEXROTH AV10VSO100 DR/31R-PPA12N00
0821300301
3842530797
0821302560
电控换向阀 Q25JD-32AT  Φ32 AC100
电磁阀     DQK-1422    G1/4 M10*1  220V
铜球阀     DN1/4  Q11F-10T
电磁阀     J011X-10T742 DN25 AC220V
溢流阀     0811101171  DB10Z4-5X/315XYM
减压阀     0811150234  ZDRY6DP2-1X/160YMV/60
换向阀     RS-3-1/8  2272 V902 DN8
比例阀     0811404405  4WRL 25 V370M-3X/G24Z4/M
电磁阀     0927300  G3/4 220V
截止阀     DN100 J41H-25C
闸阀       DN80  Z41H-25
不锈钢球阀 DN15  Q11SA-16P
止回阀     DN125 H42H-16C
止回阀     DN250 H77X-16C
电子排水阀 RPT-16 1/2 AC220V
气动二位切断阀 ZSC-402PRIII HT200 4.0MPA DN25  法兰
气动二位切断阀 ZSQ-402PRIII HT201 4.0MPA DN50  法兰
安全阀     DN65 A28H-16C   0.7-1MPA
安全阀     DN25 A48H-16C   0.7-1MPA
安全阀     DN20 A28H-16C   0.7-1MPA
电磁阀     VF5120-3DZ1-03 G3/8 110VAC
电磁阀     BB331-21-25-1-E DN6 110VAC
电磁阀     BB331-31-25-1   DN6 110VAC     2件
电动蝶阀   D971J/S-10  铸钢 PN1.0 DN50  启闭 对夹
电动蝶阀   D971J/S-10  铸钢 PN1.0 DN40  启闭 对夹
电动蝶阀   D971J/S-10  铸钢 PN1.0 DN450 启闭 对夹
管夹阀套管 丁苯橡胶 DN50 GJ41X-6L        10件
管夹阀     DN50 GJ41X-6L                  4件
NC5060
NC4150
NC3241
NC1924
NC2432
NC1319
3410582000
溢流阀 0811101171/GK255
比例阀 0811404405
减压阀 0811150234/GK400
R412009573 INKL.
R412009527
0821 302 500
ZAHNRIEMEN T10-1610 32MM
ZAHNSCHEIBE T10 37
DT 11 5910 0020+DT 11 4040 2617
V-40A
R900027085    AB31-21/254V
R901096064     VBSP-12A04.54.0803573500
R901037573      30KWC
0820260009
R412006265
R421010718
R412006371
R412006370
R412006250
R412006260
R424000005
R412007184
R412007261
AS2-FRE-G014-GAU
D1FVE02BCVF0A40
4WE6Y61/EG24N9K4
4WE10D31/CG24N925L
R414002004
4WREE6WA16-24/G24K31/A1V DN15 PN2.0 RF 电源AC220V 材质316 压力0.8MPA 密封垫PTFE 内抛光
三联件   QAC4000-02 1/2         5件
气缸     DZH-63-41-PPV-A        6件
气缸     DNC63-200PPV-A         2件
气缸     CDG1RRN40-75           2件
气缸     CDA2B100-220           2件
气缸锁头 MGPL40-60              20件
气缸     CDLSL125-1200 (带锁紧) 1件
气缸     DSBG-160-190-PPVA-N3   2件
气缸锁头 MLGPL40-50             18件
序号 名   称 规格型号(图号) 单位 数量
1 调速阀 2FRM16-32/100LB 个 4
2 比例阀 3DREPE6C-20=25EG24N9K31/F1M=00 个 4
3 比例阀 3DREPE6C-21/25EG24N9K31/F1M 个 2
4 电磁换向阀 4WE6J62/EG24N9K4 个 2
5 电磁换向阀 4WE6C62/EG24N9K4/B12 个 12
6 电磁换向阀 4WE10C33/CG24N9K4 个 2
7 电磁换向阀 4WE10D33/CG24N9K4 个 5
8 电磁换向阀 4WE10D33/CG24N9K4/B12 个 4
9 电磁换向阀 4WE10E33/CG24N9K4 个 12
10 电磁换向阀 4WE10J33/CG24N9K4 个 30
11 电磁换向阀 4WE10J33/CG24N9K4/B12 个 2
12 电液换向阀 4WEH16E72/6EG24N9ETS2K4 个 2
13 比例电磁阀 4WRAE10W1-30-22/G24N9K31/F1V 个 4
14 比例电液阀 4WRZE16W8-100-70/6EG24N9ETK31/F1D3M 个 4
15 比例电液阀 4WRZE16W8-100-71/6EG24N9ETK31/F1D3M 个 2
16 电磁溢流阀 DBW10B2-52/200-6EG24N9K4 个 1
17 电磁溢流阀 DBW20B2-52/200-6EG24N9K4 个 2
18 电磁溢流阀 DBW30B2-52/200-6EG24N9K4 个 8
19 电磁溢流阀 DBW30B2-52/315-6EG24N9K4 个 2
20 减压阀 DR20-5-52/100Y 个 10
21 比例阀插头 E DIN43563-BF6-3/PG13.5 金属结构 个 20
22 液控单向阀 SL10PB1-42 个 6
23 液控单向阀 SL20-PA1-42 个 10
24 液控单向阀 SL30PA1-42 个 1
25 液控单向阀 SV10PA1-42 个 1
26 液控单向阀 Z2S10-1-34 个 8
27 液控单向阀 Z2S10-2-34 个 1
28 叠加式液控单向阀 Z2S10A1-34 个 1
29 单向节流阀 Z2FS6-2-44/2QV 个 1
30 单向节流阀 Z2FS10-5-33/V 个 15
31 单向节流阀 Z2FS16-8-31/S2 个 2
32 叠加式减压阀 ZDR6DP0-45/40YMW80 个 10
33 叠加减压阀 ZDR6DP2-43/210YM 个 1
34 叠加溢流阀 ZDB10VA2-41/315 个 1
35 叠加式减压阀 ZDR10DA2-54/75Y 1 5
36 截止阀 KHP-32 个 2
37 单向阀 RVP30-10 个 2
38 单向阀 RVP20-10 个 2
型号:液压油缸    250H/M28/64/40/700/FS-BS
型号:气缸           MNR:1670820000
型号:液压油缸    CDM1MF3/40/22/60A20/B11CGUMWW
型号:液压油缸    MOO-A10/BXCGUMS-CYM1-125/70/64
型号:电磁换向阀      WE 6 J73-62/EG24N9K4/A12
型号:电磁换向阀      WE 6 E73-62/EG24N9K4/A12
型号:电磁换向阀      WE 6 J62/EG24N9K4
0820402030
R412007541
0821100024
R412007120
R432006156
R480052372
1827009576
5218535110
R480155390
R415012401
R414004741
1829207068
1829207061
1829207047
1829207049
2718800000
0822010825
0820055601
0820055101
R416004775
0820055051
R432006156
R480618535
R431002654
4WEH16E50B/6EG110NETZ5L
Z2S16-1-5X/
DBW20B2-5X/350S6EW110N9K4R12+带灯插头
R165321422
Z2S10-1-34/
4WRZ16W8-100-7X/6EG24N9K4/M
A10VSO28DFR/31R-PPA12N00
4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
4WE6C6X/EG24N9K4
DBETX 10/315G24-8NZ4M
M-3SEW6U3X/42OMG24N925L
1.MK:REXROTH,Flow Control Valve,TYPE:MK20G1.X/V,數量:6PCS
2.1.MK
:REXROTH,Valve,TYPE:MK15G1X/V,Diameter:3/4″G,數量:6PCS
气缸  Rexroth   0822010667   10个
ZDR 6DP2-43/150YM REXROTH(需配测压孔)
1827009338
0820024101
A7V117DR1RPF00
0 608 820 112
0 608 820 111
0 608 701 001
MNR R900558356 SN:1271522 FD:21128 4WRAE10E60-22/G24N9K31/A1V
MNR R900588201 SN:1087089 FD:20328 4WE10E33/CG24N9K4
MNR R900927231 SN:1158320 FD:20620 4WREE10E50-22/G24K31/A1V
0811 404 115(最大压力315BAR 线圈9VDC 2.45A BOSCH)
0830100433
0811404405 4WRL 25 V370M-3X/G24Z4/M
0811404039 4WRPH 6 C4 B40L-2X/G24Z4/M
3842503590
3842992517 LZX=2480
3842992517 LZX=7075
3842992517 LZX=2080
3842547992
3842518050
3842992517 LZX=5195
3842527867
3842532137
3842992517 LZX=7305
5/2-G1/4 0820023026配连接插座PG9,B型黑色1834484096
型号:阀      Z2S6-1-6X
型号:阀      4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9EK4/D3M
0822010863
1824210223
0822010847
5813461100
0820055601
RG2HLTS251
KP30.38D0-A8K9-LSD/SC-N-HSC-GS (ANF3)(CN)(VNR01)
3450441400
2WRCE63D001-1X/PG24/M-120
4WE6Y-6X/EG24N9K4
M-3SED6UK-1X/350CG24N9K4
4WE6D-6X/EG24N9K4
M-3SED10CK-1X/350CG24N9K4
Z.25 CFJY.1.OKR.2N.DEDL
5673010002
5812220120
单向阀(CV1)RV10120-01X-0.5 ?个 4.00?
压力继电器(PS1)HED80P1X/20K14 ?个 4.00?
节流阀(NV1)DVE-08-01X ?个 4.00?
单向节流阀(FC1)DRVP-08-01X ?个 4.00?
电磁换向阀(SV1)WSEC08130-04X-W230-Z4 ?个 2.00?
压力表开关(NV2)DV-08-01X ?个 4.00?
溢流阀(RV1)DB4E-01X-350V ?个 4.00
KBCG-3-250D-Z-M1-2-A-PE7-H1-10
KBFDG4V32C28SZPE7H610
KBFDG4V32C28SZM1PE7H611
力士乐比例阀,FESE32CA-31/450LK0G1M,REXROTH
力士乐系列比例阀,4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9ETK4/D3V
力士乐系列换向阀,4WEH22D76/6EG24N9ETK4/B10,REXROTH
力士乐系列压力阀,DR30-5-52/315YM,REXROTH
力士乐比例阀,4WRZE10E85-72/6EG24N9ETK31/F1D3M,REXROTH
力士乐单向阀,Z2S10B1-34/,REXROTH
DBDS10K1X/315
M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4/B22
902.02.03-02  GE45-4 24V K4K”
ZDB6VP2-42/100V
DB10K2-4X/100YV
WE-1SP-M12X1 902.02.14-01
M-3SED6OK13/350CG24N9K4/B22
电磁阀R432002447+5420890080+1825503146+8941016112(带灯插头)。
整套,阀组,含线圈、底板等附件,要求线圈电压直流220V
品牌:Rexroth
型号:单向阀      S20A21                                 数量:1个
型号:节流阀      Z2FS10-20B                          数量:2个
型号:节流阀      DV20-1-10B/2                      数量:2个
型号:电磁阀      4WE10E3X/CG24N9K4         数量:2个
型号:溢流阀      DB10-1-50B/315U                数量:2个
R416001179+822301025
5811020000/r401001269
直流调速器 591P/0270/500/0011/UK/AN/0/230/041
Z2S10A-1-3*,REXROTH                  2
Z1S6T1-3*,REXROTH        5
Z2S10A-1-3*,REXROTH                  2
DBW10B2-52/350*6EW230N9DL
0822307207
0822 307 207
5232996402
5232990002
水泵     PM-25
阀       0811106032  DA 6XVP2-1X/100-FS
R901224235  DA 6 VP2B5X/100FSM
阀       0810092101  停产用 4WE6E62/EG24N9K4
内方螺钉 M5*35
电磁阀   DSV-G02-2C-A110
接触器   LC1-D09….C
压力表   0-25bar
压力传感器0-10bar ME1107M85BH90V00 1个
压力传感器0-400bar ME1315079BH90000 1个
压力传感器﹣1-﹢5bar ME1135M85BH90V00 1个
PGH5-20/250RE07VU2(000140237019)
4WE 6 D62/OFEG24N9K4QSABG24W
MH2FAERR32DA4X
DBDS10K1X/100
4WMM6C5X/F
3WH6B53
PV62R1EC00
R415011650
H10 30 C FP1 SX
H10 20 C FP1 SX
Z.25 CFJY.1.OKR.2N.DEDL
DBETBEX-10/250G24K31A1M
5610141310
0820061111
AGRL-10/PE
AGMA-10/50/V
DPH-2832/2/AD/PE
5673010000
R412010773
R412009690
5813461100
D1SE 83BNJW/ PMAX 350BAR
C032BN12N10
FM2DDSV55
C040AA08N10
C032AA12N10
压力开关HED8OA-20/200K14S
R41 200 969 00670
0811402073  DBETBEX-10/250G24K31A1M
HED80H-20/350K14(R901101640)
4WE6L62/EG24N9K4/(R900901751)
M-3SEW6U36/420MG24N9K4/V(R900570174)
4WE10Y50/EG24N8K4/M(R901349860)
4WE10EA50/EG24N9K4/M(R901278775)
M-3SEW6C36/420MG24N9K4/V(R900049834)
编码器
POSITAL Carlswerkstr 13CD 51063
Type:OCD-DPC1B-1213-C100-H3P
Serialno 03- 14 684141
steps revolutian:8192
NO OF revolutions:4096
vcc:10~30v
version:2.1
code:Binary temp range -40℃… +85℃
LFA16D-7X/F
4WMR6Y5X/
A4FM56/32W-NZC01
LFA16WEMA-7X/
LC16B20E7X
R902035991 A4FO28/32R-NSC12N00
R911332724 MAD160C-0100-SA-M2-EH1-05-N1
R911311716 MSK100D-0300-NN-M2-AG0-RNNN
R422322357
0831006003
0822010824
R404000355
5814171100
R412000144
R901028676
0822350604
0822010847
3/8“PN1.6L=1300
DBW10B-2-5X/315  6EG24N9K4
S20P1.01
DB20-2-50/200
4WMM16J  50/
DR10-1-30/200Y
DBW10B-1-52/200  6EG24N9K4
Z2S16-30/ S2
M-SR20KE05-10B
DZ20-2-30B/210
4WMM16E  50/
DBW10A-2-50/315 6CG24N9Z5L
SCP01-400-34-0
R900953434   H-4WMM 22 J7X/
0 821 302 520
8-109-511-921
0820056101     24VDC  0.35KW
D10065.33.2AR.4A.4CON(DN65/PN160)
过滤器/S760004.RS/ELEMENT:76125
P8S-SPTHXD 508593
R900031884
型号:比例阀   KBFDG4V 5 2C50N25 Z M1 PC7 H7 11 物料号:GP118568
R910945133
R900031884 REGULATOR 4WRSE 10 V.-A1-32
3842328996
3842515758
S.760004-RS     76125
型号:MSK050C-0600-NN-M1-UG1-NNNN
73218BN4UNLVN0H111C2
型号: 控制器    VT-HNC100-1-23/W-08-0-0 MNR:R9009955334 SN:RR08407
型号: 蓄能器    HY/AB/10/330
5777055280
PVB45-RSF-20-CC-11-PRS 液压泵
PV092R1K1T1NULCX5899A2  派克泵
5232990002
5232996402
R412007046
R412007028
R412006201
0811404405
0811404039
A10VSO18 DFR1
HED8OA2X/350K14KW
A4VSO250DR
0811402003
5750020500  订货号:0278271
3530200300
R900029274   VT-SR7-1X/1/A4VS.250HS
R900926584   VT-ZP2-3X/
R900033823   VT-VSPA1-1-1X/
R900020165   VT-NE31-1X/
力士乐 DKC03.3-040-7-FW
116A-164-BM-0-F
D1VV002CNJW91;24VDC;1.29A 含线圈
R414002403
R414002004
5763510220
11D58-12-8
RMV-ASI/DI 1824484037-202
PWR 26.5-31.6VDC/360MA
FES32CA-31/450LK4M
R902251720 A2FO80/61L-VBB05
R902137849 A2FO90/61R-VBB05-S
气缸   CDS2G125-75
气缸   CDA2B50-75Z
R911332724
MAD160C-0100-SA-M2-EH1-05-N1
0821303814
591P/0830/500/0041/UK/AN/230/0+原装编码器反馈板
0830100468
液控单向阀 DGMPC-3-ABK-40
单向节流阀 DGMFN-5-X-A2W-30
电磁溢流阀 CG5V-6FW-OF-M-U-H5-20
比例方向阀 KBSDG4V 3 92L 40 PE7 H7 10
0822125004
3249120108
R901138308   LFA 25 DBU3D2-7X/200A100B050
GRLA-1/8-QS-6-D
GRLA-1/4-QS-6-D
GRLA-1/4-QS-8-D
GRLA-3/8-QS-6-D
GRLA-3/8-QS-8-D
5772070220
4WE10D33/CG24N9K4
LFA32DBU2B2-71/100A050
4WE6D6X/EG24N9K4 RR561274
4WE6Y62/EG224N9K4
DREBE 6X-10/175MG24K31F1M
LFR25DBE49-1X/7920
4WE6J62/EG24N9K4
ZDB1-XP2-1X/160
0822243005
0822243016
0822243005
PV62R1EC00PB
DBAW15BF2-23/315-6EG24N9K4
Z2S6-2-64
4WE6D62/EG24N9K4
A10VSO28DR/31R-PPA12NOO\MNR:R910903163\SN:33265409
Z1S6P05-40/V
A10VSO28DR/31R-PPA12K01
PWD00A-400-20
PCD00A-400-30
A4VSO180DR/30R-PPB13N00
R900221884(EP2310 24VDC 1.25A)
电磁阀线圈 DC24V 30W MF Z12-37YC 10个
气动电磁换向阀 FESTO MFH-3-1/4 9964*602 1.5-8bar 21-120psi 4个             液压阀 RV1-10-S-0-30 4个
溢流阀 MODEL CODE CG2V 6GW 10 350bar max vickers 2个
型号:989705  A-10 R5欧  IN1,5A  182
气动马达 0 607 957 308     054 108000018,压力6.3BAR 250/MIN
3DREE  16 P-6X/200YG24K31V
调压阀0821302505
0810 040 929  DIR.-CONTROL VALVE EL.ERSV – 24V &
0811 404 613  4WRPEH 6 C4 B40L-2X/G24K0/A1M
4WE6D6X/EGG220N9K4/B08V    1
4WE10D3X/CG220N9K4     1
4WE6J6X/EG24N9K4          2
DBS6P1X/210
先导式减压阀 VTS CHF03/FM1 Z
“气动阀 TC08 BOSCH REXROTH VALVE TYP R422 102 043
QN=600 L/MIN, AUSGANG G 1/8″”, STECKER M8 4-POLIG”
AC-SERVOMOTOR MKD071B-061-KG1-KN(NEU) BOSCH REXROTH
PVP1620R2P12
LFA16D-7X/F
LFA16WEMA-7X
4WMR6Y5X
A4FO28-32R-NSC12N00
A4FM56/32W-NZC01
LC16B20E7X
柱塞泵 MODEL:PV11-98-01C-RF-IS-10-C25-31 ASSY:02-137306-U DATE:19D10G0236 1
派克PV系列轴向柱塞泵 PV016R1K1T1NMMC VG16CCM/REV 3000RPM Pd350bar p420bar
R480606189
D3FHE80PCNBJ0020
D1FHE80BCNBJ0030
气缸 03.25CBC4MA2US14AC 4.500 WW667535B
气缸 03.25CBC4MA2U14V 4.500   WW672560B
气缸 02.50CBC4MA2US14AC 4.500 WW667535A
气缸 02.50CBC4MA2U14 4.500    WW672560A
MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-AS
MNR:0821300352
MNR:0821301502
MNR:0821300934
MNR:0821300926
MNR:0821300935
3249110229
BUCHER
品名:Proportional Pressure-Reducing Cartridge
型号:DRPS-5-100-10-V 24D
数量:30
品名:Amplifier card
型号:400-P-511101
数量:30
BUCHER DRPB-5-10-1-STMO1
4WE10J33/CG24N9K4  3个
4WEH25E50/6AW220-50NETZ5L   1个
A2F063/61R-PBB05  1个
DB10-1-L5X/31.5   4个
R412010510
535.123.002.0 C25.订货号:037131
535.263.010.0 C25.订货号:037132
535.243.020.0 C25.订货号:037130
535.123.001.0 5Y.订货号:038121
DBW30B-2-5X/100U6AG24NK4
4WEH25J-6X/6AG24NETS2K4
DBW10B-2-5X/100U6AG24NK4
5351230020
5352630100
5352430200
5351230010
VT-MACAS-500-10N011….
压力传感器 KMB35-16K-SWX11 + DMA2-C 个 1.00   Parker
堆垛柱  BUCHER   AZ12 T35 B25 F240   数量2堆垛柱
BUCHER   AZ12 T35 B25 F90   数量2
MNR0608830266
R412007991压力变送器
3842315106
3842532810
3842506209
3842315101
DV7.250.29025
822124007
温控泵     CH4-50/不锈钢304/1.1KW   6台
温控泵密封 CH4-50AA-CVBE/石墨       8套
温控泵     CR5-8-A-A-A-E-HQQE/不锈钢/1.1KW  4台
H3EVXBGOB9D
H32VXBGOB9D
HED8OH20/50K14AS\350BAR
HM12-1X/250 R900021316
KP-25-5000
比例阀\0 831 006 056\24VDC 0.8A\进口
先导阀\PRA20-5AAA\G1/4″\24V\进口
阀岛\50E-F23GMQSER-D+32P-SGL-R-MA-NNML
气缸\864-647-9521\进口
气缸\C96SDT80-1640-A93\进口
气缸\Rexroth RTC-DA-063-2800-BV\进口
锁紧气缸\MNB40-UA-DCP0519P\进口
气动马达\3840U\TST-LCZ-G2535\铝合金\进口
无杆气缸活塞\DGP-40-PPV-A\DN40\进口
电磁阀\BB331-21-25-1-E\DN6\110VAC\进口
电磁阀\BB331-31-25-1\DN6\110VAC\进口
气缸缸口密封\ADVU/AEVU-63\进口
气动制动器\Re CX-300.8/220V 20W/0-0.8MPa

Posted in InventoryList.