swagelok2

90° Elbows Weld Tube Socket Weld
1/4-400-9-4W
3/8-600-9-6W
1/2-810-9-8W
3/4-1210-9-12W
1-1610-9-16W
1/8 1/4-400-2-2W -400-2-4W
1/4-600-2-4W
1/2-810-2-8W
3/4-1210-2-12W
Female NPT
1/8 1/4-200-8-2 -200-8-4
1/8-300-8-2
1/8 1/4 3/8 1/2-400-8-2 -400-8-4 -400-8-6 -400-8-8
1/8 1/4-500-8-2 -500-8-4
1/8 1/4 3/8 1/2-600-8-2 -600-8-4 -600-8-6 -600-8-8
1/4 3/8 1/2-810-8-4 -810-8-6 -810-8-8
3/8 1/2-1010-8-6 -1010-8-8
1/2 3/4-1210-8-8 -1210-8-12
3/4-1410-8-12
3/4 1-1610-8-12 -1610-8-16
1/8 1/4 1/2-6M0-8-2 -6M0-8-4 -6M0-8-8
1/4-8M0-8-4
1/8 1/4-10M0-8-2 -10M0-8-4
1/4 1/2-12M0-8-4 -12M0-8-8
1/2-16M0-8-8
45° Elbows Male NPT
1/8-400-5-2
1/4-400-5-4
1/8-600-5-2
1/4-600-5-4
3/8-600-5-6
3/8-810-5-6
1/2-810-5-8
3/4-1210-5-12
1-1610-5-16
Positionable, SAE/MS Straight Thread (ST)
7/16-20-400-5-4ST
9/16-18-600-5-6ST
3/4-16-810-5-8ST
1 1/16-12-1210-5-12ST
1 5/16-12-1610-5-16ST
Tees Unions
1/16-100-3
1/8-200-3
3/16-300-3
1/4-400-3
5/16-500-3
3/8-600-3
1/2-810-3
5/8-1010-3
3/4-1210-3
7/8-1410-3
1-1610-3
1 1/8-1810-3
1 1/4-2000-3
1 1/2-2400-3
2-3200-3
2-2M0-3
3-3M0-3
4-4M0-3
6-6M0-3
8-8M0-3
10-10M0-3
12-12M0-3
14-14M0-3
15-15M0-3
16-16M0-3
18-18M0-3
20-20M0-3
22-22M0-3
25-25M0-3
28-28M0-3
B-28M0-3
30-30M0-3
32-32M0-3
38-38M0-3
50-50M0-3
Reducing Union (Fractional)
1/4-600-3-6-4
1/4 3/8-810-3-8-4 -810-3-8-6
3/8-1010-3-10-6
3/8 1/2-1210-3-12-6 -1210-3-12-8
3/8-1610-3-16-6
1/2-1610-3-16-8
3/4-1610-3-16-12
1-2000-3-20-16
1-2400-3-24-16
1-3200-3-32-16
Tees Unions
3-3M0-3-3M-6M
8-8M0-3-8M-6M
10-10M0-3-10M-6M
12-12M0-3-12M-6M
15-15M0-3-15M-12M
16-16M0-3-16M-12M
18-18M0-3-18M-12M
22-22M0-3-22M-12M
25-25M0-3-25M-12M
Reducing Union
1/2-810-3-6-6
5/8-1010-3-6-6
3/4-1210-3-6-6
Branch, NPT (TTM)
1/8 1/4-200-3TTM -200-3-4TTM
1/8-300-3TTM
1/8 1/4-400-3TTM -400-3-4TTM
1/8-500-3TTM
1/4 3/8-600-3TTM -600-3-6TTM
3/8 1/2-810-3TTM -810-3-8TTM
1/2-1010-3TTM
3/4-1210-3TTM
1/8 1/4-6M0-3TTM -6M0-3-4TTM
1/8 1/4-8M0-3TTM -8M0-3-4TTM
1/4-10M0-3TTM
3/8 1/4 1/2-12M0-3TTM -12M0-3-4TTM -12M0-3-8TTM
1/2-16M0-3TTM
Run, NPT (TMT)
1/8 1/4-200-3TMT -200-3-4TMT
1/8-300-3TMT
1/8 1/4-400-3TMT -400-3-4TMT
1/8-500-3TMT
1/4 3/8-600-3TMT -600-3-6TMT
3/8 1/2-810-3TMT -810-3-8TMT
1/2-1010-3TMT
3/4-1210-3TMT
1/8 1/4-6M0-3TMT -6M0-3-4TMT
1/4-8M0-3-4TMT
1/4 1/2-12M0-3-4TMT -12M0-3-8TMT
1/2-16M0-3TMT
Tees Male
7/16-20-400-3TTS
9/16-18-600-3TTS
3/4-16-810-3TTS
1 1/16-12-1210-3TTS
1 5/16-12-1610-3TTS
1 5/8-12-2000-3TTS
1 7/8-12-2400-3TTS
2 1/2-12-3200-3TTS
Positionable Branch, ISO/BSP Parallel Thread (TTR)
1/8-400-3TTR
1/4-400-3-4TTR
1/4-600-3TTR
3/8-810-3TTR
1/2-810-3-8TTR
1/2-1010-3TTR
3/4 1/2-1210-3TTR -1210-3-8TTR
1-1610-3TTR
1/8-6M0-3TTR
1/4-6M0-3-4TTR
1/8-8M0-3TTR
1/4-8M0-3-4TTR
1/4-10M0-3TTR
3/8-12M0-3TTR
1/2-12M0-3-8TTR
Positionable Run, SAE/MS Straight Thread (TST)
7/16-20-400-3TST
9/16-18-600-3TST
3/4-16-810-3TST
1 1/16-12-1210-3TST
1 5/16-12-1610-3TST
1 5/8-12-2000-3TST
1 7/8-12-2400-3TST
2 1/2-12-3200-3TST
Tees Male    Positionable Run, ISO/BSP Parallel Thread (TRT)
1/8 1/4-400-3TRT -400-3-4TRT
1/4-600-3TRT
3/8 1/2-810-3TRT -810-3-8TRT
1/2-1010-3TRT
3/4 1/2-1210-3TRT -1210-3-8TRT
1-1610-3TRT
1/8 1/4-6M0-3TRT -6M0-3-4TRT
1/8 1/4-8M0-3TRT -8M0-3-4TRT
1/4-10M0-3TRT
3/8 1/2-12M0-3TRT -12M0-3-8TRT
Female Run, NPT (TFT)
1/8-200-3TFT
1/8-400-3TFT
1/4-400-3-4TFT
1/4-600-3TFT
3/8-810-3TFT
1/2-810-3-8TFT
3/4-1210-3TFT
3/4-1610-3-12TFT
1-1610-3TFT
1/8-6M0-3TFT
1/4-6M0-3-4TFT
1/8-8M0-3TFT
1/4-8M0-3-4TFT
1/4-10M0-3TFT
1/4-12M0-3-4TFT
3/8-12M0-3TFT
1/2-12M0-3-8TFT
1/2-16M0-3TFT
Tees Female
1/8-200-3TTF
1/8-400-3TTF
1/4-400-3-4TTF
1/4-600-3TTF
3/8-600-3-6TTF
1/2-600-3-8TTF
1/4-810-3-4TTF
3/8-810-3TTF
1/2-810-3-8TTF
1/2-1010-3TTF
3/4-1210-3TTF
3/4-1610-3-12TTF
1-1610-3TTF
1/8-6M0-3TTF
1/4-6M0-3-4TTF
1/8-8M0-3TTF
1/4-8M0-3-4TTF
1/4-10M0-3TTF
1/4-12M0-3-4TTF
3/8-12M0-3TTF
1/2-12M0-3-8TTF
1/2-16M0-3TTF
Cross Union
1/8-200-4
1/4-400-4
5/16-500-4
3/8-600-4
1/2-810-4
3/4-1210-4
1-1610-4
3-3M0-4
6-6M0-4
8-8M0-4
10-10M0-4
12-12M0-4
16-16M0-4
18-18M0-4
20-20M0-4
22-22M0-4
25-25M0-4
Sanitary Flange Fittings
Kwik-Clamp Flange To Swagelok Tube Fitting
1/2SS-400-SC-8
3/4SS-400-SC-12
1SS-400-SC-16
1 1/2SS-400-SC-24
1/2SS-600-SC-8
3/4SS-600-SC-12
1SS-600-SC-16
1 1/2SS-600-SC-24
1/2SS-810-SC-8
3/4SS-810-SC-12
1SS-810-SC-16
1 1/2SS-810-SC-24
1SS-1610-SC-16
2SS-1610-SC-32
Tube Adapters
1/8-2-TA-1-2
1/4-2-TA-1-4
1/8-3-TA-1-2
1/4-3-TA-1-4
1/8-4-TA-1-2
1/4-4-TA-1-4
3/8-4-TA-1-6
1/2-4-TA-1-8
1/8-5-TA-1-2
1/4-5-TA-1-4
1/8-6-TA-1-2
1/4-6-TA-1-4
3/8-6-TA-1-6
1/2-6-TA-1-8
1/4-8-TA-1-4
3/8-8-TA-1-6
1/2-8-TA-1-8
1/2-10-TA-1-8
1/2-12-TA-1-8
3/4-12-TA-1-12
3/4-16-TA-1-12
1-16-TA-1-16
1 1/4-20-TA-1-20©
1 1/2-24-TA-1-24©
2-32-TA-1-32©
1/8-6-MTA-1-2
1/4-6-MTA-1-4
1/4-8-MTA-1-4
3/8-8-MTA-1-6
1/4-10-MTA-1-4
3/8-10-MTA-1-6
1/2-10-MTA-1-8
1/4-12-MTA-1-4
1/2-12-MTA-1-8
1-28-MTA-1-16©
1 1/4-28-MTA-1-20©
1B-28-MTA-1-16
1 1/4B-28-MTA-1-20
1-30-MTA-1-16©
1 1/4-30-MTA-1-20©
1 1/4-32-MTA-1-20©
1 1/2-38-MTA-1-24©
ISO/BSP Tapered Thread (RT)
1/8-2-TA-1-2RT
1/4-2-TA-1-4RT
1/8-4-TA-1-2RT
1/4-4-TA-1-4RT
1/4-6-TA-1-4RT
3/8-6-TA-1-6RT
1/2-6-TA-1-8RT
1/4-8-TA-1-4RT
3/8-8-TA-1-6RT
1/2-8-TA-1-8RT
3/4-12-TA-1-12RT
1-16-TA-1-16RT
1/8-6-MTA-1-2RT
1/4-6-MTA-1-4RT
1/4-8-MTA-1-4RT
1/4-10-MTA-1-4RT
3/8-10-MTA-1-6RT
1/4-12-MTA-1-4RT
3/8-12-MTA-1-6RT
1/2-12-MTA-1-8RT
1-28-MTA-1-16RT©
1 1/4-28-MTA-1-20RT©
1B-28-MTA-1-16RT
1 1/4B-28-MTA-1-20RT
1 1/4-30-MTA-1-20RT©
1 1/4-32-MTA-1-20RT©
1 1/2-38-MTA-1-24RT©
Tube Adapters Male
1/8-2-TA-1-2RS
1/4-2-TA-1-4RS
1/8 1/4-4-TA-1-2RS -4-TA-1-4RS
1/4-6-TA-1-4RS
3/8-6-TA-1-6RS
1/4-8-TA-1-4RS
3/8-8-TA-1-6RS
1/2-8-TA-1-8RS
3/4-12-TA-1-12RS
1-16-TA-1-16RS
1/8-6-MTA-1-2RS
1/4-6-MTA-1-4RS
1/4-8-MTA-1-4RS
1/4-10-MTA-1-4RS
3/8-10-MTA-1-6RS
1/2-10-MTA-1-8RS
1/4-12-MTA-1-4RS
3/8-12-MTA-1-6RS
1/2-12-MTA-1-8RS
1/2-18-MTA-1-8RS
3/4-18-MTA-1-12RS
1-28-MTA-1-16RS®
1 1/4-28-MTA-1-20RS®
1B-28-MTA-1-16RS
1 1/4B-28-MTA-1-20RS
1 1/4-30-MTA-1-20RS®
1 1/4-32-MTA-1-20RS®
1 1/2-38-MTA-1-24RS®
ISO/BSP Parallel Thread (RP)
1 1 1/4-28-MTA-1-16RP® -28-MTA-1-20RP®
1 1 1/4B-28-MTA-1-16RP B-28-MTA-1-20RP
1 1/4-30-MTA-1-20RP®
1 1/4-32-MTA-1-20RP®
1 1/2-38-MTA-1-24RP®
Tube Adapters Male
5/16-24-2-TA-1-OR
3/8-24-3-TA-1-OR
7/16-20-4-TA-1-OR
1/2-20-5-TA-1-OR
9/16-18-6-TA-1-OR
3/4-16-8-TA-1-OR
5/16-24-2-TA-1-2ST
7/16-20-4-TA-1-4ST
7/16-20-6-TA-1-4ST
9/16-18-6-TA-1-6ST
3/4-16-6-TA-1-8ST
9/16-18-8-TA-1-6ST
3/4-16-8-TA-1-8ST
7/8-14-10-TA-1-10ST
1 1/16-12-12-TA-1-12ST
1 5/16-12-16-TA-1-16ST
1 5/8-12-20-TA-1-20ST®
1 7/8-12-24-TA-1-24ST®
2 1/2-12-32-TA-1-32ST®
AN Thread
1/47/16-20UNJF-3
1/47/16-20UNJF-3
3/89/16-18UNJF-3
1/23/4-16UNJF-3
3/41 1/16-12UNJ-3
11 5/16-12UNJ-3
Pipe Weld
1/4-4-TA-1-4W
1/2-6-TA-1-8W
1/2 3/4-8-TA-1-8W -8-TA-1-12W
3/4-12-TA-1-12W
NPT    ISO/BSP Tapered Thread (RT)
1/8-4-TA-7-2RT
1/4-4-TA-7-4RT
1/4-6-TA-7-4RT
3/8-6-TA-7-6RT
1/4-8-TA-7-4RT
3/8-8-TA-7-6RT
1/2-8-TA-7-8RT
1/8-6-MTA-7-2RT
1/4-8-MTA-7-4RT
1/4-10-MTA-7-4RT
1/8-2-TA-7-2
1/4-2-TA-7-4
1/4-3-TA-7-4
1/8-4-TA-7-2
1/4-4-TA-7-4
3/8-4-TA-7-6
1/2-4-TA-7-8
1/4-5-TA-7-4
1/8-6-TA-7-2
1/4-6-TA-7-4
3/8-6-TA-7-6
1/2-6-TA-7-8
1/4-8-TA-7-4
3/8-8-TA-7-6
1/2-8-TA-7-8
1/2-10-TA-7-8
1/2-12-TA-7-8
3/4-12-TA-7-12
1-12-TA-7-16
3/4-16-TA-7-12
1-16-TA-7-16
1 1/4-20-TA-7-20©
1 1/2-24-TA-7-24©
2-32-TA-7-32©
1/8-6-MTA-7-2
1/4-6-MTA-7-4
1/4-8-MTA-7-4
1/4-10-MTA-7-4
3/8-10-MTA-7-6
1/2-10-MTA-7-8
1/4-12-MTA-7-4
1/2-12-MTA-7-8
Tube Adapters Female
1/8-2-TA-7-2RP
1/8 1/4-4-TA-7-2RP -4-TA-7-4RP
1/4 3/8-6-TA-7-4RP -6-TA-7-6RP
3/8 1/2-8-TA-7-6RP -8-TA-7-8RP
1/8 1/4-6-MTA-7-2RP -6-MTA-7-4RP
1/2-12-MTA-7-8RP
1/4SS-4-TA-7-4RJ
3/8SS-6-TA-7-6RJ
1/2SS-8-TA-7-8RJ
1/4SS-6-MTA-7-4RJ
3/8SS-6-MTA-7-6RJ
1/2SS-6-MTA-7-8RJ
1/4SS-8-MTA-7-4RJ
3/8SS-8-MTA-7-6RJ
1/2SS-8-MTA-7-8RJ
1/4SS-10-MTA-7-4RJ
3/8SS-10-MTA-7-6RJ
1/2SS-10-MTA-7-8RJ
1/4SS-12-MTA-7-4RJ
3/8SS-12-MTA-7-6RJ
1/2SS-12-MTA-7-8RJ
1/4-4-TA-7-4RG
3/8-6-TA-7-6RG
1/2-8-TA-7-8RG
1/4-6-MTA-7-4RG
3/8-6-MTA-7-6RG
1/2-6-MTA-7-8RG
1/4-8-MTA-7-4RG
3/8-8-MTA-7-6RG
1/2-8-MTA-7-8RG
1/4-10-MTA-7-4RG
3/8-10-MTA-7-6RG
1/2-10-MTA-7-8RG
1/4-12-MTA-7-4RG
3/8-12-MTA-7-6RG
1/2-12-MTA-7-8RG
1/2-16-MTA-7-8RG
1/2-18-MTA-7-8RG
AN Thread
1/8-200-A-2ANF
1/4-200-A-4ANF
1/4-400-A-4ANF
3/8-600-A-6ANF
1/2-810-A-8ANF
3/4-1210-A-12ANF
Replacement Parts Nuts Female
1/16-102-1
1/8-202-1
3/16-302-1
1/4-402-1
5/16-502-1
3/8-602-1
1/2-812-1
5/8-1012-1
3/4-1212-1
7/8-1412-1
1-1612-1
1 1/4-2002-1
1 1/2-2402-1
2-3202-1
2-2M2-1
3-3M2-1
4-4M2-1
6-6M2-1
8-8M2-1
10-10M2-1
12-12M2-1
14-14M2-1
15-15M2-1
16-16M2-1
18-18M2-1
20-20M2-1
22-22M2-1
25-25M2-1
28-28M2-1
B-28M2-1
30-30M2-1
32-32M2-1
38-38M2-1
50-50M2-1
1/16-1F2-1GC
1/8-2F2-1GC
1/4-4F2-1
1/2-8F2-1
10-10MF2-1
12-12MF2-1
Replacement Parts Ferrules Front
1/16-103-1
1/8-203-1
3/16-303-1
1/4-403-1
5/16-503-1
3/8-603-1
1/2-813-1
5/8-1013-1
3/4-1213-1
7/8-1413-1
1-1613-1
1 1/4-2003-1©
1 1/2-2403-1©
2-3203-1©
2-2M3-1
3-3M3-1
4-4M3-1
6-6M3-1
8-8M3-1
10-10M3-1
12-12M3-1
14-14M3-1
15-15M3-1
16-16M3-1
18-18M3-1
20-20M3-1
22-22M3-1
25-25M3-1
28-28M3-1©
30-30M3-1©
32-32M3-1©
38-38M3-1©
50-50M3-1©
1/16-104-1
1/8-204-1
3/16-304-1
1/4-404-1
5/16-504-1
3/8-604-1
1/2-814-1
5/8-1014-1
3/4-1214-1
7/8-1414-1
1-1614-1
1 1/4-2004-1©
1 1/2-2404-1©
2-3204-1©
2-2M4-1
3-3M4-1
4-4M4-1
6-6M4-1
8-8M4-1
10-10M4-1
12-12M4-1
14-14M4-1
15-15M4-1
16-16M4-1
18-18M4-1
20-20M4-1
22-22M4-1
25-25M4-1
28-28M4-1©
30-30M4-1©
32-32M4-1©
38-38M4-1©
50-50M4-1©
Replacement Parts Nut-Ferrule Set and Ferrule Set
1/8S-2-RS-2V
1/4S-4-RS-2V©
3/8S-6-RS-2V©
1/2S-8-RS-2V©
3/4S-12-RS-2V
1S-16-RS-2V
1 1/4S-20-RS-2V
1 1/2S-24-RS-2V
1/8SS-2-RSD-2V
1/4SS-4-RSD-2V
3/8SS-6-RSD-2V
1/2SS-8-RSD-2V
3/4SS-12-RSD-2V
1SS-16-RSD-2V
1 1/4SS-20-RSD-2V
1 1/2SS-24-RSD-2V
1/8304L-2-RSNB-2
1/4304L-4-RSNB-2
3/8304L-6-RSNB-2
1/2304L-8-RSNB-2
3/4304L-12-RSNB-2
1304L-16-RSNB-2
1 1/4304L-20-RSNB-2
1 1/2304L-24-RSNB-2
Copper (RP and RS Fitting)
1/8CU-2-RP-2
1/4CU-4-RP-2
3/8CU-6-RP-2
1/2CU-8-RP-2
3/4CU-12-RP-2
1CU-16-RP-2
1 1/4CU-20-RP-2
1 1/2CU-24-RP-2
Copper
1/4CU-4-RG-2
3/8CU-6-RG-2
1/2CU-8-RG-2
Nickel
1/4NI-4-RG-2
3/8NI-6-RG-2
1/2NI-8-RG-2
Regular Gaskets
1/4T-4-RJ-2
3/8T-6-RJ-2
1/2T-8-RJ-2
Thick Gaskets
1/4T-4-RJ-2-T
3/8T-6-RJ-2-T
1/2T-8-RJ-2-T
Replacement Parts
O-Rings  Buna N  (O-Seal Straight Threads)
5/16-24BN-70-OR-011
3/8-24BN-70-OR-012
7/16-20BN-70-OR-013
1/2-20BN-70-OR-112
9/16-18BN-70-OR-113
3/4-16BN-70-OR-116
1 1/16-12BN-70-OR-121
1 5/16-12BN-70-OR-125
Buna N (O-Seal Pipe Threads)
1/8BN-70-OR-013
1/4BN-70-OR-113
3/8BN-70-OR-116
1/2BN-70-OR-118
Fluorocarbon FKM (Positionable Fittings, ISO/BSP Parallel Threads)
1/8FSP-90-OR-502
1/4FCBR-90-OR-111
3/8FCBR-90-OR-113
1/2FCBR-90-OR-508
3/4FCBR-90-OR-119
1FCBR-90-OR-217
Fluorocarbon FKM (SAE/MS Straight Threads)
5/16-24FCBR-90-OR-902
3/8-24FCBR-90-OR-903
7/16-20FCBR-90-OR-904
1/2-20FCBR-90-OR-905
9/16-18FCBR-90-OR-906
3/4-16FCBR-90-OR-908
7/8-14FCBR-90-OR-910
1 1/16-12FCBR-90-OR-912
1 3/16-12FCBR-90-OR-914
1 5/16-12FCBR-90-OR-916
1 5/8-12FCBR-90-OR-920
1 7/8-12FCBR-90-OR-924
2 1/2-12FCBR-90-OR-932
Tools and Accessories Hydraulic Swaging Units
Hydraulic Swaging Units MHSU Ordering Information
Up to 1 in./ 25 mm sizesMS-MHSU-U-E
1 in./25 mm and over sizesMS-MHSU-O-E
Fractional up to 1 in. sizesMS-MHSU-U-E-FKIT-M
Fractional 1 in. and over sizesMS-MHSU-O-E-FKIT-M
Metric up to 25 mm sizesMS-MHSU-U-E-MKIT-M
Metric 25 to 38 mm© sizesMS-MHSU-O-E-MKIT-M
Retaining Ring
Up to 1 in./ 25 mm sizesMS-MHSU-N5000-200-H
1 in./25 mm and over sizesMS-MHSU-N5000-315-H
Retaining Ring Pliers
Up to 1 in./ 25 mm sizesMS-MHSU-0504
1 in./25 mm and over sizesMS-MHSU-0700
Tooling Kits
1/2MS-MHSUT-U-810-M
5/8MS-MHSUT-U-1010-M
3/4MS-MHSUT-U-1210-M
7/8MS-MHSUT-U-1410-M
1MS-MHSUT-U-1610-M
SAF 2507 Tubing
5/8MS-MHSUT-O-2507-1010-M
3/4MS-MHSUT-O-2507-1210-M
12MS-MHSUT-U-12M0-M
14MS-MHSUT-U-14M0-M
15MS-MHSUT-U-15M0-M
16MS-MHSUT-U-16M0-M
18MS-MHSUT-U-18M0-M
20MS-MHSUT-U-20M0-M
22MS-MHSUT-U-22M0-M
25MS-MHSUT-U-25M0-M
1 in./25 mm and Over Tube
1MS-MHSUT-O-1610-M
1 1/4MS-MHSUT-O-2000-M
1 1/2MS-MHSUT-O-2400-M
2MS-MHSUT-O-3200-M
25MS-MHSUT-O-25M0-M
28MS-MHSUT-O-28M0-M
30MS-MHSUT-O-30M0-M
32MS-MHSUT-O-32M0-M
38MS-MHSUT-O-38M0-M
50MS-MHSUT-O-50M0-M
AHSU Unit
AHSU onlyMS-AHSU-E
AHSU Unit with Tooling Kit
1/4, 3/8, 1/2 in. sizesMS-AHSU-E-FKIT
6, 8, 10, 12 mm sizesMS-AHSU-E-MKIT
Tooling Kits
1/4MS-AHSUT-400-1
3/8MS-AHSUT-600-1
1/2MS-AHSUT-810-1
6MS-AHSUT-6M0-1
8MS-AHSUT-8M0-1
10MS-AHSUT-10M0-1
12MS-AHSUT-12M0-1
Female Nut
3MS-ST-3M0
4MS-ST-4M0
6MS-ST-6M0
8MS-ST-8M0
10MS-ST-10M0
12MS-ST-12M0
14MS-ST-14M0
15MS-ST-15M0
16MS-ST-16M0
18MS-ST-18M0
20MS-ST-20M0
22MS-ST-22M0
25MS-ST-25M0
1/16MS-ST-100
1/8MS-ST-200
3/16MS-ST-300
1/4MS-ST-400
5/16MS-ST-500
3/8MS-ST-600
1/2MS-ST-810
5/8©MS-ST-1010
5/8 (SAF 2507)MS-ST-2507-1010
3/4©MS-ST-1210
3/4 (SAF 2507)MS-ST-2507-1210
7/8MS-ST-1410
1MS-ST-1610
1/16MS-ST-1F0
1/4 (medium-pressure)MS-ST-4FK0
3/8 (medium-pressure)MS-ST-6FK0
1/2®MS-ST-8F0
1/2 (medium-pressure)MS-ST-8FK0
Tee Wrench
1/4 in. and 6 mmMS-TW-4
5/16 and 3/8 in. and 8 mmMS-TW-6
10 mmMS-TW-10M
1/2 in. and 12 mmMS-TW-8
Ratchet Wrench
1/8MS-RW-200
3/16MS-RW-300
1/4MS-RW-400
5/16MS-RW-500
3/8MS-RW-600
1/2MS-RW-810
3MS-RW-3M0
6MS-RW-6M0
8MS-RW-8M0
10MS-RW-10M0
12MS-RW-12M0
NUT
MS-AHSU-IG-468
6, 8, 10, 12MS-AHSU-IG-612M
12MS-MHSU-IG-810
14, 15, 16MS-MHSU-IG-1010
MS-MHSU-IG-2507-1010
18MS-MHSU-IG-1210
MS-MHSU-IG-2507-1210
20, 22MS-MHSU-IG-1410
25MS-MHSU-IG-1610-1
28MS-MHSU-IG-28M0-1
30MS-MHSU-IG-30M0-1
MS-MHSU-IG-2000-2
32MS-MHSU-IG-32M0-1
38MS-MHSU-IG-38M0-1
MS-MHSU-IG-2400-1
50MS-MHSU-IG-50M0-1
MS-MHSU-IG-3200-1
MS-IG-100
2, 3MS-IG-200
4MS-IG-300
6MS-IG-400
6, 12MS-IG-468
6, 8, 10, 12MS-IG-612M
8MS-IG-500
MS-IG-600
10MS-IG-10M0
12MS-IG-810
14, 15, 16MS-IG-1010
MS-IG-2507-1010
18MS-IG-1210
MS-IG-2507-1210
20, 22MS-IG-1410
25MS-IG-1610
MS-IG-1F0
2, 3MS-IG-2F0
MS-IG-FK0
Depth Marking Tools
1/4MS-DMT-400
3/8MS-DMT-600
1/2MS-DMT-810
5/8MS-DMT-1010
3/4MS-DMT-1210
7/8MS-DMT-1410
1MS-DMT-1610
6MS-DMT-6M0
8MS-DMT-8M0
10MS-DMT-10M0
12MS-DMT-12M0
16MS-DMT-16M0
18MS-DMT-18M0
1/16SS-102-61F
1/8SS-202-61F
3/16SS-302-61F
1/4SS-402-61F
5/16SS-502-61F
SS-8M2-61F
3/8SS-602-61F
SS-10M2-61F
1/2SS-812-61F
5/8SS-1012-61F
3/4SS-1212-61F
7/8SS-1412-61F
1SS-1612-61F
Posted in InventoryList.