Varcohandlingtools

Varco Handling tools Parts List

ItemDescriptionPNUnitQty
1109507qaldırıcı sırğanın içliyiədəd2
2109506qaldırıcı sırğanın barmaqcığıədəd2
353219-3Yağlama ştuseriədəd1
453201Yağlama ştuseri 0125-27NPTədəd3
551024-Cyaylı şayba – 1.5 “ədəd8
630158767-04Diyircəyin yastığıədəd8
755524-Cqayka (UNF -2B)ədəd8
851132-Cyaylı şaybaədəd8
9109944fləns içliyi, 2.75 İDədəd4
1030155438Diyircək 6″ədəd2
1153209Yağlama ştuseri 12PTFədəd8
1280569qayka 2″-12UN+NNədəd2
13124536Lafet (sağ)  30.00″ədəd1
1451222-12-16vintli barmaqcıq 3/4×2ədəd4
1553209Yağlama ştuseri 12PTFədəd8
16110703silindir yığımdadəst1
1759544P290099yüksək təzyiqli şlanq yığımdadəst1
1859524P290093yüksək təzyiqli şlanq yığımdadəst1
1959543P290086yüksək təzyiqli şlanq yığımdadəst2
20110704silindir yığımdadəst1
2130123290Fırlanğıcın yuma borusu dəsti, 3″ diametrlidəst1
22109567-G20Dişli çarx dəsti (Nasos P50)dəst1
23109567-BDiyircəkli yastıq (Nasos P50)ədəd4
24109567-SGövdə kipləşdiricisi (Nasos P50)ədəd2
25109579Keçirici (mühərrik/nasos)ədəd1
2630156326-36SHidravlik mühərrik (Aşağı sürətli,yuxarı burucu momentli)dəst1
2771033Araqatıədəd1
28108119-16BSəviyyə göstəricisiədəd1
2930111013-1Reduktorun yağ filterinin elementiədəd2
3030111013-4Reduktorun yağ filterinin O-şəkilli kipləşdiricisiədəd1
3171613Nəfəslik(sapun)ədəd1
3251300-038-BO-şəkilli kipləşdiriciədəd1
3330113165Səviyyə klapanıədəd1
34107865-16Torlu filterədəd2
35110132Kipləşdiriciədəd1
36110191-501Hidravlik yağ tutumunun cibliyi   (5 qallon)ədəd1
3751300-273-BO-şəkilli kipləşdiriciədəd1
3851300-381-BO-şəkilli kipləşdiriciədəd1
3930177233porşen həlqəsiədəd1
4053250-5Qoruyucu klapanədəd1
4130119319Rotorun sürüşgən həlqəsi  11.000 Rodədəd1
4230119143Rotorun sürüşgən həlqəsi  11.500 Rodədəd1
43118375Rotorun sürüşgən həlqəsi  10.000 Rodədəd10
4477039Yağ salnikiədəd1
45119547Kipləşdiriciədəd1
46119358İçlikədəd2
47115176oymaqədəd2
4830117775-2Klid həlqəsiədəd1
49112754-130yastıqədəd4
5030117775Klid həlqəsiədəd1
51119124Dayandırıcıədəd1
52112754-116İçlikədəd2
5350516-Cqayka (UNCB -2B)ədəd1
5451437-20-SBarmaqcıqədəd1
55124029Dönən qıfılın valıədəd1
5650020-24-C5DBoltədəd1
5750320-Caltıkünc qaykaədəd1
5830173958Güllə barmaqcıqədəd1
5930151951oymaqədəd1
6051300-226-BO-şəkilli kipləşdiriciədəd1
61110056Ştok kipləşdiricisiədəd1
62110061-326Porşen kipləşdiricisi yığımdadəst1
6330156250Dişli çarx (Birləşmə 40×25)ədəd1
6430158011Hidravlik mühərrik  (Aşağı sürətli,yuxarı burucu momentli)dəst1
6530151954Yastıqədəd2
6630156256Aparan dişli çarxədəd1
67114416hidravlik yağ filteriədəd1
6830111013-KİTReduktor yağı üçün  filter dəstidəst1
69124576Kipləşdirici 2″ədəd1
7087605-1Kipləşdirici 4″ədəd1
7130124575Kipləşdirici 6″ədəd1
72109542Nasos hidravlik pistonludəst1
73107783-5C11RNasos hidravlik pərlidəst1
74110023Birləşdirici muftaədəd1
75P614000063-Qoruyucu klapanədəd1
76107028-1ANBDiferensial boşaltma klapanıədəd1
7794520-1NNQoruyucu klapanədəd1
78109858-1ANAzaldıcı klapan,ədəd1
7950010-44-C5DƏsas boltədəd1
8050010-52-C5DƏsas boltədəd2
8150910-CNizamlayıcı şaybaədəd3
8230171921Əl ilə idarəolunan 3 gedişli kranədəd1
83111664-1ENQoruyucu klapanədəd1
8499353-1ANAzaldıcı klapan,ədəd1
85118377Oturtma yaxalığı (dəst)dəst1
8698898+30Xarici çarx qolu dəstidəst2
8772219Porşen kipləşdiricisiədəd2
8872220İçlik kipləşdiricisiədəd1
8972221Təmizləyiciədəd1
9030125052Boru sıxıcısı F127 boru üçündəst2
9150108-14-CBoltədəd4
9251108-CŞaybaədəd4
9379179Yayədəd2
9430170446Link2ədəd2
9530170445Link1ədəd2
9650008-14-C5DBoltədəd4
9730173216-1Hidravlik filter elementiədəd2
98107052qıfılədəd4
9930158164çarx qolun barmaqçığıədəd1
10030119592Hidravlik silindir yığımdadəst2
101125594Hidravlik silindir dəsti (atqıya qarşı işəsalma mexanizmin)dəst1
10276443Yayədəd2
10350108-16CDBolt, silindrik başlıqlıədəd4
10451108-Cyaylı şaybaədəd4
10576442yönəldiciədəd2
106118844-16-24Oymaqədəd2
10756405-20-CBarmaqcıq 5/16″ х 2,5ədəd2
10830178854-05Həlqə, SSədəd2
10916532İşgilədəd2
110118844-16-08Oymaqədəd2
111118844-22-22Oymaqədəd2
11230184320-502İçlikədəd2
113108894-G13kipləşdirici (bürünc -polad)ədəd1
114108894-L25Porşen kipləşdiriciədəd1
115108894-P25PH-75 tipli intiqalın porşen kipləşdiricisiədəd1
116108894-P32Porşen kipləşdiricisi dəstidəst2
117108894-G13Ştokun kipləşdiricisi dəstidəst2
118110103-502Kompanovkanın atqıya qarşı üst hissəsi 6-5/8″ x 6-5/8″,PH50dəst1
119114706-502Kompanovkanın atqıya qarşı alt hissəsi 6-5/8″qoruyucupaz ilədəst1
12071847İynəli diyircək (rolik)ədəd2
121118844-16-12Oymaqədəd1
122110040-1Əsas valın oymağıədəd1
123109591Oymaq (7.87ID, 300SS)ədəd1
12491829-1Oymaq ( STEM)ədəd1
125117987Diyircəkli siferik yastıqədəd2
126109519Diyircəkli konik  yastıqədəd1
12730120556Konik diyircəkli dayaq yastığıədəd1
128109521silindirik diyircəkli yastıq (aşağı)ədəd1
129109522silindirik diyircəkli yastıq (yuxarı)ədəd2
130109586-1nizamlayıcı araqatı 002(yastıq)ədəd4
131109586-2nizamlayıcı araqatı 003(yastıq)ədəd4
132109586-3nizamlayıcı araqatı 005(yastıq)ədəd4
133109586-4nizamlayıcı araqatı 010(yastıq)ədəd4
134109586-5nizamlayıcı araqatı 031(yastıq)ədəd4
135110147-1nizamlayıcı araqatı 002(rezervuar)ədəd2
136110147-2nizamlayıcı araqatı 005(rezervuar)ədəd2
137110147-3nizamlayıcı araqatı 010(rezervuar)ədəd2
138110147-4nizamlayıcı araqatı 031(rezervuar)ədəd2
139109538Yastığın saxlayıcı həlqəsiədəd2
14096648-1Yastığın saxlayıcı həlqəsiədəd2
14179153kipləşdiriciədəd1
142117939helikoidal dişli çarx (Ana mühərrik)ədəd2
14391250-1yağ kipləşdiricisiədəd1
14498291kipləşdirici Polipak-3.875 O.D.ədəd1
14530154362Yastığın örtüyüədəd1
14698290layner (yuxarı gövdə)ədəd1
147110008O-şəkilli kipləşdiriciədəd1
14851300-016-BO-şəkilli kipləşdiriciədəd2
14951300-223-FO-şəkilli kipləşdiriciədəd2
15051300-258-BO-şəkilli kipləşdiriciədəd2
15151300-277-BO-şəkilli kipləşdiriciədəd1
15251300-279-BO-şəkilli kipləşdiriciədəd1
15351300-385-FO-şəkilli kipləşdiriciədəd2
15451300-387-FO-şəkilli kipləşdiriciədəd2
15551300-425-BO-şəkilli kipləşdiriciədəd1
15650012-20-C5DBoltədəd6
15750012-24-C5DBoltədəd4
15850012-16-C5DBoltədəd4
15950912-CNizamlayıcı şaybaədəd14
160Z6001.9Sığortalayıcı məftil 0.047″ədəd2
16130122104Yağ radiatorudəst2
162Z6001Sığortalayıcı məftil 0.051″ədəd8
163Z6000.8Sığortalayıcı məftil 0.032″ədəd8
16430158574helikoidal dişli çarxədəd1
16530158573helikoidal dişli çarxədəd2
16650016-28-C5DBoltədəd10
16750916CNizamlayıcı şaybaədəd14
16830173521yastığın izaləedicisiədəd1
169121131Əsas valədəd1
170110011Baxış qapağının araqatıədəd1
171110014Araqatı 7.6×12.5(vetilyator)ədəd2
172110015Araqatı 7.6×8.5(vetilyator)ədəd2
173110016Araqatı 7.6×11,6(vetilyator)ədəd2
174110017Araqatı 7.6×7,5(vetilyator)ədəd2
175110112Araqatı (vetilyator)ədəd2
17650006-10-C5DBoltədəd10
17750906-CŞaybaədəd10
178110110Araqatı (vetilyator)ədəd2
179110116Araqatı (Ana mühərrik)ədəd2
180109528Əyləc diskinin tutucu dəstidəst8
181109528-1Əyləc bəndiədəd12
182109528-2Kipləşdiriciədəd12
183109555Əyləc Rotorudəst4
18451208-14barmaqçıq (Ana mühərrik)ədəd2
18550908-CNizamlayıcı şaybaədəd16
18650008-10-C5DBoltədəd12
18783095-1Atqiya qarşı membranlı təzyiq açarıədəd1
18853908-BNippel (bağlı)ədəd2
18950004-8-C5DBolt (altıkünc açar başlıqlı)ədəd4
19050904-CŞayba (Qıfılayan,nizamlayıcı)ədəd4
19187541-1Membranlı təzyiq açarı (yağ)ədəd1
19250004-14-C5DBolt (altıkünc açar başlıqlı)ədəd4
19376841Membranlı təzyiq açarı (hava)ədəd2
19450003-6-C5DBoltədəd4
19551803-CQaykaədəd4
19656600-16-12Oymaq (Reduktor)ədəd3
19750103-5-BDBoltədəd4
19850903-CŞayba (Qıfılayan,nizamlayıcı)ədəd4
199120119-1Qasnaqədəd2
200120119-2Qasnaqədəd2
201120117Qayış dövrlər sayı.göstə.üçünədəd2
202120115Yayədəd2
20350904-CŞayba (Qıfılayan,nizamlayıcı)ədəd2
20450104-8-SBoltədəd2
205120116Val  keçiriciədəd1
20630174875-15Yastıq (mühərrik AC)ədəd2
20730174875-2Yastıqədəd2
20830174875-3Kipləşdirici (mühərrik AC)ədəd2
20930174875-13Kipləşdirici (mühərrik AC)ədəd2
210110189saxlayıcı həlqəədəd2
211110190Kipləşdirici həlqə (Mühərrik TDS9S)ədəd1
21230174875-4Kipləşdirici (mühərrik AC)ədəd2
21330174875-36saxlayıcı həlqəədəd2
21430174875-33Kipləşdiriciədəd1
215Top Drayverin kabel dəstidəst1
216128929-135-SCR-dən yəhərə gedən kabelədəd1
21730172028-1Ventelyator mühərriki 4Hpədəd1
218109755-2Yağ nasosunun mühərriki 10Hpədəd1
219124994TopDrayverin elektrik şitiədəd1
220118217Əsas mühərrik 400Hpədəd1
221M804000453-xTopDrayverin idarəetmə pultu (konsol)ədəd1
222115299Rəqəmsal Enkoderədəd1
223124459-01-20Kabel burumu dəstidəst1
224122718-01-20Kabel burumu dəstidəst1
Posted in InventoryList.